23948sdkhjf

Ugens tilsyn og påbud - uge 25/26

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Større/kritiske problemer (påbud)

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Hjemmeplejen Assens Syd, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 27. juni 2023

"Vi har vurderet det skærpende, at der hos en multisyg patient manglede sygeplejefaglige vurderinger, iværksat pleje og behandling i relation til at patienten var svært ernæringstruet. Manglerne vurderes på flere områder at have et større omfang, især inden for sygeplejefaglige vurdering og journalføring, og kræver målrettet arbejde med systematisk journalføring, inden målepunkterne kan opfyldes. Styrelsen vurderer, at der samlet er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden!

Plejehjem Solbjerghaven, Værløse, blodfortyndende, 23. juni 2023

"Vi har ved vurderingen lagt vægt på omfanget af uopfyldte målepunkter, herunder at de uopfyldte målepunkter fordelte sig inden for flere områder. Manglerne vurderes at have et større omfang, især inden for journalføring og kræver målrettet arbejde med systematisk journalføring, inden målepunkterne kan opfyldes. Styrelsen vurderer, at der samlet er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden."

Det betyder kategorierne

Kritiske problemer: Problemer af større omfang, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Styrelsen kan påbyde midlertidig indstillet virksomhed helt eller delvist. Yderligere tilsyn påkrævet. Forkortet høringsfrist på grund af umiddelbar risiko.

Større problemer: Der er ved tilsynet problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Yderligere tilsyn påkrævet.

Mindre problemer: Der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Ingen problemer: Alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen for Patiensikkerhed er fuldt tilfreds, og der sker ikke yderligere.

Kilde: stps.dk

Ingen problemer (fejlfrie tilsyn)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Midlertidige Pladser, Allerød, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 27 juni 2023

"Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden, og vi har derfor ophævet påbuddet af 17. november 2022."

Plejeboligerne Mellemtoft, Holstebro, blodfortyndende, 27. juni 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt."

Nybo, Gram, insulin, 26. juni 2023

"Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og systematik i behandlingen af beboere med insulinkrævende Diabetes. Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden."

Plejecenter Trekroner, Roskilde, blodfortyndende, 26. juni 2023

"Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Friplejehjemmet Lillebælt, Middelfart, ældretilsyn, 3. reaktive, 26. juni 2023

"Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgeren, og at vi derfor kan ophæve påbuddet."

Hjemmeplejen Langeskov, Langeskov, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 23. juni 2023

"Der blev ikke identificeret problemer at betydning for patientsikkerheden og vi har derfor ophævet påbuddet af den 3. februar 2023."

HJP Midt City, Esbjerg, insulin, 23. juni 2023

"Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Elisabeth Centret Hjemmeplejen Team 2, blodfortyndende, 26. juni 2023

"Elisabeth Centret, Hjemmeplejen Team 2 fremstod sundhedsfagligt velorganiseret i forhold til blodfortyndende medicin, med gode procedurer og høj grad af systematik."

Elisabeth Centret Sygeplejeklinikken, blodfortyndende, Holbæk, 22. juni 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt."

Plejecenter Skovbo, Vordingborg, sundhedsfagligt, 2. reaktive 22. juni 2023

"Vi konstaterede, at Skovbo havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden og at Skovbo nu fremstod sundhedsfagligt velorganiseret."

Mindre problemer (henstillinger)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Hjemmeplejen Elisabeth Centret Team 1, Holbæk, ældretilsyn, 1. planlagte, 27. juni 2023

"Fraset enkelte fund i dokumentationen vurderede styrelsen, at den social- og plejefaglige dokumentationspraksis understøttede de sammenhængende social- og plejefaglige indsatser til borgerne."

Plejecenter Sophienborg, Hillerød, ældretilsyn, 1. planlagte, 27. juni 2023

Medarbejderne havde et godt kendskab til borgerne og deres generelle behov for pleje, hjælp og omsorg, og de kunne således redegøre for, hvordan de i samarbejde med den enkelte borger planlagde og udførte opgaverne, så flest mulige færdigheder blev bevaret. Ovenstående giver anledning til, at styrelsen vurderer, at der på plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet."

Stenløkkegruppen, Odense, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 26. juni 2023

"De konstaterede fund er spredte og enkeltstående og vi vurderer samlet set, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Sydbyens Hjemmepleje, Horsens, insulin, 26. juni 2023

"Det overordnede indtryk var, at Sydbyens hjemmepleje generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området. Vi vurderer, at de vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet. Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Rehab & Omsorg - hjemmepleje, Fanø, blodfortyndende, 2. reaktive, 26. juni 2023

"Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og forudsætter, at behandlingsstedet opfylder vores henstilling."

Plejecenter Dalbogård, Ry, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 26. juni 2023

"Der var enkelte mangler i medicinhåndteringen i forhold til at journalføre det aktuelle handelsnavn på patienternes aktuelle medicin. Manglerne ved tilsynet var ikke gennemgående. Vi vurderer samlet set, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Hjemmepleje Mariager, Mariager, blodfortyndende, 23. juni 2023

"Vi vurderer, at Hjemmepleje Mariager og rehabiliteringsteam kan rette op på henstillingerne ud fra den rådgivning, der er givet ved tilsynet samt ved at følge vores henstillinger. Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Enggårdcenteret, Struer, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 23. juni 2023

"Vi vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 23. juni 2023

"Ledelsen var allerede inden tilsynet opmærksomme på dette og redegjorde for iværksatte tiltag for at sikre dokumentationen og vi vurderer, at manglerne kan udbedres ud fra den rådgivning, der er givet ved tilsynet samt ved at følge vores henstillinger."

Hjemmeplejen område 10, Frederiksberg, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 23. juni 2023

"Det generelle indtryk var, at Hjemmeplejen, område 10 havde en patientsikkerhedsmæssigt forsvarlig praksis. Vi vurderer, at Hjemmeplejen område 10 vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet."

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.569