23948sdkhjf

Efteruddannelse for forflytningsvejledere

Tre nye efteruddannelsesdage i brug af Spilerdug med fokus på rehabilitering og risikovurdering

Spilerdug ApS har udviklet produkter og hjælpemidler, der forebygger tryksår og friktionsskader og gør tunge forflytninger lette for medarbejderne. Virksomheden udbyder til efteråret tre nye efteruddannelsesdage for bl.a. fagfolk, der arbejder med forflytning af personer med funktionsnedsættelse. Forflytning af personer med funktionsnedsættelse kan være hårdt og udfordrende for plejepersonalet, mens det for borgerne kan føre til tryksår og friktionsskader. Men det er her, Spilerdug ApS kan træde til med de relevante hjælpemidler, som gør forflytningen lettere og mere komfortabel for begge parter. Man skal bare lære at bruge det rigtigt i de forskellige situationer. Spilerdug ApS tilbyder til efteråret tre nye efteruddannelsesdage med hver deres tema. ”Vi har haft mange temakurser i årenes løb. I de senere år er der blevet uddannet en hel del forflytningsvejledere, og vi er blevet spurgt jævnligt, om der er noget efteruddannelse for forflytningsvejledere. Det har vi selvfølgelig lyttet til, og derfor har vi udviklet disse tre nye kurser, hvor vi prøver at tænke indholdet ind i andre kontekster.

En vigtig del er også, at kursisterne skiftes til at prøve selv, hvordan det er at blive forflyttet,” siger Nanna Westby, fysioterapeut hos Spilerdug ApS og fortsætter: ”Noget af det, som vi gerne vil sætte endnu mere fokus på, er, hvordan man kan bruge Spilerdug ved placering eller repositionering i kørestol. Hvordan man kan undgå, at der kommer friktionsskader eller risiko for tryksår.”

”Noget af det, som vi gerne vil sætte endnu mere fokus på, er, hvordan man kan bruge Spilerdug ved placering eller repositionering i kørestol"
Nanna Westby, fysioterapeut hos Spilerdug ApS

”Spilerdug og forebyggelse af friktionsskader”
En efteruddannelsesdag hedder ’Spilerdug og forebyggelse af friktionsskader’. Kurset er rettet mod faggrupper, der arbejder med forflytning af personer, og som har en uddannelse som forflytningsvejleder. Det er en uddannelsesdag, der tager udgangspunkt i relevant viden om tryksår og friktionsskader. Ved brug af Spilerdug nedsætter medarbejderen friktion og shear ved positionering i kørestol og seng, hvilket forebygger friktionsskader hos personen, der forflyttes. Positioneringen bliver skånsom for personen og mindre belastende for plejepersonalet.

”Spilerdug og rehabilitering”
En anden efteruddannelsesdag er rettet mod faggrupper, der arbejder med forflytning og rehabilitering, og som har en uddannelse som forflytningsvejleder. På denne dag går underviserne i dybden med analyse af det naturlige bevægemønster og med at afdække borgernes funktionsniveau. ”Løsninger til rehabilitering afhænger af borgernes funktionsniveau og for at finde en retning for løsning, skal vi være meget konkrete i analysen. Der vil blive arbejdet med forflytninger i seng og i kørestol, samt hvordan man kan benytte Spilerdug til træning, så borgerens funktionsniveau øges eller vedligeholdes. Vi vil arbejde med, at borgerne bliver medinddraget enten i form af selvtræning eller med støtte,” siger Nanna Westby.

Risikovurdering er vigtigt for alle Den tredje efteruddannelsesdag er rettet mod en mere bred målgruppe, som omfatter forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer og ledere på sygehuse og i kommunalt regi. ”På denne uddannelsesdag har vi et særlig stort fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø, og hvordan de kan blive mindst muligt belastet, mens de samtidig tager mest muligt hensyn til personen, der skal forflyttes. Ved risikovurdering i forflytningsarbejdet sikrer vi, at forflytninger og pleje bliver så trygt og sikkert for personen og medarbejderen som muligt. Uddannelsesdagen bliver en vekslen mellem teori, case-arbejde, gruppedialog og praktisk arbejde,” fortæller Lene Tranberg Juul, fysioterapeut hos Spilerdug ApS.

SPILERDUG APS
En lille virksomhed med tre faglige konsulenter i Danmark og en i Sverige, som har fuld fokus på at anvende glid i forskellige praksisnære situationer. Spilerdug ApS er en faglig kompetent virksomhed, der konstant udvikler produkter, metoder og uddannelser til pleje- og sundhedssektoren, i samarbejde med arbejdspladserne. Virksomhedens fokus er på, at arbejdet med Spilerdug skal være let og tilgængeligt samtidig med, at det skal være enkelt at anvende med minimal instruktion ude hos den enkelte borger og patient. Spilerdug ApS bygger således på dyb faglig interesse og viden om forflytningskundskab samt visionen om at formidle og sprede denne viden.
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078