23948sdkhjf

Lys GØR en forskel i ældreplejen

Med det voksende antal ældre og mangel på personale i velfærdsektoren er det oplagt at anvende de teknologier, der bidrager til gavn for både beboere og personale på landets plejecentre. Døgnrytmelys er netop en sådan teknologi med dokumenteret sundhedsmæssig effekt.

En stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten er afgørende for menneskers sundhed og trivsel. Men da vi opholder os op til 90 procent af tiden indendørs og nogle mennesker, heriblandt de ældre borgere, endnu mere, er vi afhængige af kunstige lyskilder i stedet for det naturlige lys. Det øger risikoen for at få det forkerte lys på de forkerte tidspunkter, hvilket har en skadelig effekt. Med det rigtige lys, design og teknologi kan vi gøre en markant forskel og bringe det naturlige lys’ effekter ind i ældreplejen, siger Anders Kryger, CEO hos Chromaviso.

”Med det rette og planlagte lys 24/7 oplever de ældre en bedre og uforstyrret søvn, og som konsekvens gør det dem mere friske og veloplagte i løbet af dagen,”
Anders Kryger, CEO hos Chromaviso.

Evidens for lysets gavnlige effekter
Anders Kryger fortæller at det allerede er dokumenteret på tværs af hospitaler og ældreplejen, at korrekt anvendt lys har en afgørende positiv effekt på menneskers trivsel og helbred. Resultaterne er skabt i flere større og anerkendte forskningsprojekter i Danmark blandt førende læger fra sundhedsvæsnet, herunder Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. ”Med udgangspunkt i dette har Chromaviso i tæt samarbejde med plejepersonale udviklet, testet og tilpasset lysløsninger og design, der konkret og målbart gør en fysiologisk forskel og dermed overfører resultaterne fra forskningen til hverdagen på det enkelte plejehjem,” forklarer han.

Værdien af lyset for borgeren
I den ældres bolig skal lyset skabe tryghed og trivsel samtidig med at understøtte centrale funktioner omkring plejen. I tillæg til hjemlighed skal lyset i boligen understøtte døgnets rytme for den ældre – eksempelvis understøttes natlige toiletbesøg, så faldulykker undgås, nattevandring minimeres og de får den gode nattesøvn. ”Med det rette og planlagte lys 24/7 oplever de ældre en bedre og uforstyrret søvn, og som konsekvens gør det dem mere friske og veloplagte i løbet af dagen. Forskning har dokumenteret, hvor vigtigt det er at dosere lysets farver og intensitet korrekt i løbet af døgnet – eksempelvis er det dokumenteret, at lys anvendt rigtigt kan erstatte medicin indenfor psykiatrien, hvilket er direkte overførbart til plejen. Især lyset i dagtimerne er centralt, når man overvejende opholder sig indenfor. Derfor er det også afgørende at se på, hvorledes fællesarealer belyses, da det er her, de fleste ældre opholder sig omkring spisetider tidligt og midt på dagen,” fortæller Anders Kryger.

Værdien af lyset for personalet
Ved netop at sikre det nødvendige døgnrytmelys i fællesarealer styrkes også lysets effekt på personalet. Her har flere kommuner dokumenteret, at døgnrytmelys har bidraget til øget trivsel og lavere sygefravær blandt personalet. Konkret er resultaterne på op til 20 procent reduktion i sygefraværet, siger Anders Kryger: ”Døgnrytmelys giver tilsammen et bedre arbejdsmiljø og bidrager derved til både tiltrækning og fastholdelse af kompetent plejepersonale. Værdien af denne velfærdsteknologi er åbenlys – ikke kun for vores ældre, men også de mange varme hænder, som efterspørges i sektoren.”

CHROMAVISO
Chromaviso er eksperter i sundhedsfremmende belysningsløsninger til sundhedssektoren og står blandt andet bag lyskonceptet Chroma Zenit Døgnrytmelys til blandt andet ældreplejen. Mere end 200 plejehjem, hospitaler og psykiatriske afdelinger over hele Skandinavien bruger Chromavisos belysning til hverdag. Løsningerne er dokumenteret i peer-reviewed publiceret forskning i kliniske forsøg, case-kontrolstudier, brugerundersøgelser og ekspertevalueringer.
Læs mere på www.chromaviso.com

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063