23948sdkhjf

Medicoindustrien kommer med anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

Tirsdag er der deadline for at indsende anbefalinger til Sundhedsstrukturreformen.

I den anledning er Medicoindustrien kommet med sine anbefalinger på området, som du kan læse herunder.

Du kan også læse Danish Cares anbefalinger til kommissionen her.

1. Hjemmebehandling skal frigøre ressourcer og lette presset for sygehusvæsenet

"I fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen er det altafgørende, at en større del af den specialiserede behandling rykkes hjem til borgerne for derigennem at aflaste sygehusene og sundhedspersonalet, ligesom patientforløbene på hospitalerne bør effektiviseres så vidt muligt. Rutineopfølgninger uden klinisk evidens kan ligeledes digitaliseres uden fremmøde og frigive ressourcer."

"Selvom der er gjort meget på området de seneste år, fremmer de nuværende incitamentsstrukturer ikke i tilstrækkelig grad, at mere behandling rykkes fra sygehusene og hjem i trygge rammer hos den enkelte borger. Der er derfor behov for en gentænkning af patientforløb sammen med industrien, hvor monitorering og værdiskabende data er afgørende for at lykkedes med mere hjemmebehandling. Her er det også afgørende, at sundhedsvæsenets incitamentsstrukturer justeres for at skabe den nødvendige bevægelse mod tidssvarende behandlingstilbud og patientforløb med brug af digitale sundhedsløsninger helt tæt på borgerne."

2. Hjælpemidler er et fundament for det nære sundhedsvæsen

"Hjælpemidler er en af grundstenene i et borgernært sundhedsvæsen, hvor en hurtig og ukompliceret tildelingsproces af innovativt udstyr er kernevelfærd og helt afgørende for, at man som borger med en eller flere varige funktionsnedsættelser kan være mest mulig selvhjulpen og have den størst mulige arbejdsmarkedstilknytning."

"Det er derfor afgørende, at en fremtidig sundhedsstruktur er opbygget med tanke på at overkomme de barrierer, der i dag hindrer borgere i at få tildelt de rette hjælpemidler."

"Borgere med funktionsnedsættelser er forskellige, og derfor skal de have adgang til et bredt sortiment af udstyr, så den enkelte kan kompenseres tilstrækkeligt. Medicoindustrien anbefaler, at den eller de myndigheder, der i fremtiden tildeler hjælpemidler til borgerne, fortsat er forpligtet til at lave en grundig afdækning af brugerbehovene, eksempelvis via den lovpligtige høring af handicaporganisationer og ældreråd i forbindelse med indkøb af hjælpemidler. Såfremt den pågældende myndighed alene foretager prisindhentninger og ikke udbud, anbefaler Medicoindustrien, at myndigheden inddrager brugerne, selvom dette ikke er lovpligtigt ved tilbudsindhentninger."

3. Et differentieret og værdibaseret indkøbssystem fremmer innovation og bedre patientbehandling

"Medicoindustrien har igennem de seneste år set en klar tendens til, at den offentlige sektors købermagt koncentreres og centraliseres gradvist mere. Det kan få meget alvorlige og langsigtede konsekvenser at centralisere indkøb og udbud inden for et marked, hvor det stort set kun er det offentlige, som er kunden. Hvis indkøb centraliseres, svækkes virksomhedernes innovationskraft så betragteligt, at man som virksomhed reelt er ude af det danske marked i de fire år, en rammeaftale typisk varer."

"På den lange bane er dette ikke til gavn for hverken det offentlige sundhedsvæsen eller patienterne. Det er i relation hertil vigtigt, at indkøbsprocesserne forbliver tæt på de klinisk ansvarlige i sundhedssektoren, da de er ansvarlige for behandlingsforløbene. Hvis indkøb foretages på nationalt niveau, er der stor risiko for, at indkøb afkobles den kliniske og praktiske virkelighed, hvilket dermed ikke er i patienternes interesse. Et differentieret indkøbssystem, som det kendes i dag fra de fem regioner, bør derfor være grundstenen i fremtidens sundhedsvæsen."

4. Medicinsk udstyr skal drive sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser tæt på borgerne

"Når borgere har mødt sundhedsvæsenet første gang med en langvarig eller kronisk lidelse, vil tilrettelæggelsen af det fortsatte patientforløb og forebyggelse af genindlæggelser og komplikationer have stor betydning for presset på sundhedsvæsenet. Medicinske teknologier kan spille en væsentlig rolle i kommunikationen mellem sundhedsvæsen og borgeren, ved mindre korrektioner i behandlingen samt ift. rutineopfølgning, der foregår, uden patienten møder op på hospitalet. Innovativt udstyr er således en central del af det, der forstås som sekundær og tertiær forebyggelse."

"Eksempelvis kan teknologier som bærbare enheder, sensorer og apps bruges til at overvåge vitale tegn og sundhedsdata. Dette kan hjælpe med tidlig påvisning af potentielle helbredsproblemer og give mulighed for tidlig intervention og tryghed, f.eks. for patienter med hjertekarsygdomme eller diabetes. Ligeledes spiller medicinsk udstyr en rolle ift. livsstilsinterventioner, hvor digitale platforme kan bruges til at levere information, coaching og støtte til at ændre livsstilsvaner, herunder kost, motion og søvn."

"Vender man blikket mod telemedicinske løsninger er der mange muligheder indenfor remote patientmonitorering, digitale konsultationer og andre virtuelle kommunikationsløsninger. Dette kan være særligt nyttigt for patienter med kroniske sygdomme eller dem, der bor i fjerntliggende områder. Ydermere spiller medicinsk udstyr en central rolle ift. at foretage prædikative analyser, hvor man ved hjælp af dataanalyse og kunstig intelligens kan identificere risikofaktorer og mønstre, der kan forudsige sygdomsrisiko hos enkeltpersoner eller populationer. Dette kan bidrage til at målrette forebyggelsesindsatser mere effektivt."

Du kan læse uddybninger af Medicoindustriens anbefalinger på deres hjemmeside.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.142