23948sdkhjf

Disse frikommuneideer er fuldt lovlige for alle kommuner

Viborg, Middelfart og Langeland har som de eneste været frikommuner på ældreområdet siden 2021. I tirsdags offentliggjorde VIVE midtvejsevalueringen af kommunernes anstrengelser. Magasinet Pleje har forsøgt at samle alle tre frikommuners ældreplejeideer til inspiration. Kun tre initiativer i frikommunerne kræver fritagelser fra national lovgivning. Resten kan gennemføres af alle nu. Se listen nedenfor.

Tirsdag udgav VIVE deres midtvejsevaluering af frikommuneforsøgene. Her har Magasinet Pleje samlet alle de tiltag, som er gennemført, siden Viborg, Middelfart og Langeland fik frikommunestatus på ældreområdet i 2021.

Listen er baseret på de tre kommuners egne opgørelser og VIVEs nypublicerede evaluering. Måske har Magasinet Pleje misset et par enkelte initiativer, men så er de helt bogstaveligt ikke værd at skrive hjem om. Når en kommune gør noget klogt, som har en positiv effekt for borgere og vælgere, så skal de nok fortælle om det.

Altså, selv om listen måske kun omfatter 90 procent af frikommunernes initiativer, så omfatter listen 100 procent af de initiativer, som virker.

Den store nyhed er, at stort se alle frikommuneinitiativer kan gennemføres af alle kommuner i morgen – der kræves ingen frikommunestatus. Kun ændringer i tilsyn, rehabiliterings- og ældremadsvisitation kræver fritagelse fra national lovgivning. De initiativer, som kræver lovgivningsfritagelse, er fremhævet med fed.

Initiativer, som stort set alle landets kommuner arbejder med - frikommuner eller ej - er ikke medtaget på listen. Det kan for eksempel være selvstyrende ældreplejeteams og borgermøder.

Ved hver kommune er borgernes gennemsnitsindkomst og antallet af borgere over 70 år angivet. Disse tal ignorerer den kommunale udligningsordning og statslige refusionsordninger. Alligevel synes der at være en sammenhæng mellem borgernes økonomiske situation og aldersprofil på den ene side og råderummet for frikommuneforsøg på den anden side. Bedøm selv.

Middelfart Kommune

Disponibel indkomst pr borger: 270.192 kr, personer over 70 år: 19,3 %.

 • Kompressionsstrømpeklinik. Strømper og vejledning bliver givet et sted. (Hjemmepleje) (Plejehjem)
 • Kaffe og kage en gang om ugen mellem plejehjemsbeboere og beboere i nærliggende ældreboliger (plejehjem)
 • Skrive i samme omsorgsnotat i stedet for flere i Nexus (omsorgsnotater låses ikke, men skrives fortløbende) (plejehjem)
 • Der kvitteres kun for medicin i Det Fælles Medicinkort (plejehjem)
 • Demenskonsulent afslutter ved borgerens indflytning på plejehjem borgerens ”Indsatser”, således at plejehjemmet kan oprette egne ”Indsatser”. (plejehjem)
 • Behovsbetinget i stedet for aldersbetinget forebyggende besøg. I dag kræver national lovgivning, at alle borgere over 82 år skal have et forebyggende hjemmebesøg (hjemmepleje)
 • Frihed til hjemmeplejen – klippekort med fast antal timer om ugen (hjemmeplejen)
 • Demensruter (ruter tilrettelagt efter borgertryghed og -behov) (hjemmeplejen)
 • Rengøringsruter (hjemmeplejen)
 • Samarbejde med pårørende (hjemmeplejen)
 • Modtagelse af borgere efter udskrivelse (hjemmeplejen)
 • Nye visitationskriterier (har skabt kraftig debat) (plejehjem)
 • Unge under 18 år som medarbejdere på plejehjem – rekruttering (plejehjem)
 • Billeddokumentation i stedet for lange beskrivelser, når der dokumenteres (plejehjem) (hjemmepleje)
 • Pårørendesamarbejde (plejehjem)
 • Vejning af beboere (plejehjem)
 • Dokumentation – brug af appinux-tavler (plejehjem)

Viborg Kommune 

Disponible indkomst pr borger: 259.594 kr. Personer over 70 år: 15,4 %.

 • Daglige i stedet for ugentlige blebestillinger af plejepersonalet selv (plejehjem)
 • Tættere samarbejde mellem vagtcentral og hjemmepleje (plejemedarbejder på besøg på vagtcentral) (hjemmepleje)
 • Planer for borgerbehov uden for Nexus. Handleanvisninger i relation til en borger samles et sted (plejehjem)
 • Hjemmeplejemedarbejdere fritages for biltankning (hjemmepleje)
 • Hjemmeplejemedarbejdere fritages for beklædningsopgaver (hjemmeplejen)
 • Fysio- og ergoterapeuter kan visitere passende træning (hjemmepleje)
 • Medservice de dage, hvor borgere er visiteret rehabilitering (hjemmepleje)
 • Aktivitetstilbud kan fastholdes ved plejecenterflytning (Plejehjem)
 • Reduktion af ikke akutte telefonopkald (undervisning af borgere i alternative muligheder for hjælp) (Hjemmepleje)
 • Lettere administration af klippekort
 • Nedbringe borgeres brug af akutknap (hjemmepleje) (plejehjem)
 • Behovsbetinget i stedet for aldersbetinget forebyggende besøg. Efter første besøg vurderes det, hvor ofte en borger skal have besøg (hjemmepleje)

Langeland Kommune 

Disponibel indkomst pr borger: 217.213 kr, personer over 70 år: 26,4 %.

 • Færre, men mere fokuserede tilsyn med plejehjem og hjemmepleje (administration)
 • Kun forbyggende hjemmebesøg til de borgere, som har et reelt behov. I dag kræver national lovgivning, at alle borgere over 82 år skal have et forebyggende hjemmebesøg (hjemmepleje)
 • Møder mellem visitation og hjemmepleje: Hjemmeplejen og visitationen holder ugentlige møder for at opnå en bedre forståelse af dokumentationskrav og på den måde sikre ”et smidigere og mere effektivt samarbejde.” (hjemmepleje)

Kilder til frikommunernes initiativer

Magasinet Pleje's opgørelse over frikommuneforsøg er baseret VIVEs midtvejsevaluering af frikommuneforsøgene, som udkom i tirsdags. 

Derudover er der suppeleret med følgende kommunale opgørelser: 

Indkomstoplysninger er baseret på Danmarks Statistik, INDPK101

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078