23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 6

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man stadig har et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn.

Ugens påbud

Bøvling ældrecenter, v. Holstebro, 1. planlagte ældretilsyn, den 10. februar 2023

”Borgerne gav udtryk for, at de oplevede tryghed ved at tale med medarbejderne, men adspurgt havde de ikke haft en samtale om deres eventuelle ønsker til livets afslutning.”

Specialcenter Baunegården, Skanderborg, 2. reaktive ældretilsyn, den 8. februar 2023

”Vi vurderer, at fundene alene vedrørte dokumentation og at Specialcenter Baunegården havde opfyldt de øvrige krav, hvorfor vi vurdere at ophæve påbuddet fra den 14. juli 2022 og udstede et påbud omhandlende dokumentation.”

Ugens fejlfri

Hjemmeplejen Fjerritslev Vest, planlagt ældretilsyn, 10. februar 2023

“Plejeenheden fremstod ved tilsynet velorganiseret, og der blev benyttet relevante faglige metoder og systematiske arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige pleje, omsorg og hjælp til borgerne”

Distrikt Toftlund, Tønder Kommune., reaktivt tilsyn, 8. februar 2023

Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden, og vi har derfor ophævet påbuddet af 2. november 2022. Distrikt Toftlund i Tænder havde tidligere fået et påbud angående medicinhåndtering og journalføring. Alt er nu bragt i orden, og i distrikt Toftlund er alle målepunkter opfyldt.

Team Nakskov Nordvest, reaktivt tilsyn, den 3. februar 2023.

“Team Nakskov Nordvest havde siden tilsynet d. 19. 9.-2022 arbejdet målrettet på at få bragt de sundhedsfaglige forhold i orden.” Team Nakskov fik et påbud for manglende medicinhåndtering og journalføring. Tingene er nu pletfri i Nakskov.

Trænterapeuter Ringe, Faaborg-Midtfyn., planlagt ældretilsyn, 31. januar 2023

”Styrelsen konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt.”

Drachmannshave Plejebolig, Aalborg, planlagt ældretilsyn, den 31. januar 2023

”Borgerne oplevede at have indflydelse på deres eget liv og være inddraget i beslutninger med betydning for hverdagslivet, og der var mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter.”

Sygeplejen Ringe og Nattevagt, Ringe, Faaborg-Midtfyn, planlagt sundhedsfagligligt tilsyn, 31. januar 2023

”Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og systematiske arbejdsgange, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Plejecenter Egely, Ringe, 2. reaktive tilsyn, den 26. januar 2023

Betydelige problemer ved første tilsyn, men nu er der styr på Plejecenter Egely: ”Medarbejdere og ledelse redegjorde for, hvordan der blandt andet siden sidste tilsyn havde været arbejdet med at systematisere indflytningssamtaler, hvor der blandt andet var fokus på borgernes livshistorie og forventningsafstemning i forbindelse med indflytning.”

Ugens henstillinger

Kastaniegården, Frederikshavn, 1. reaktive tilsyn, den 7. februar 2023

”Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.” Styrelsen førte tilsyn på baggrund af borgerhenvendelser, men ved tilsynet var problemerne reelt små.

Hjemmeplejen Toftegården, Århus, 2. reaktive tilsyn, den 27. januar 2023

”Vi vurderer samlet set, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.067