23948sdkhjf

Efter undersøgelse: - Vi har øvet os på at ændre kulturen

Det er muligt at skabe mere tid til pleje, nærvær og inddragelse af borgerne ved at arbejde med kvalitet og forenkling af dokumentation. Det viser erfaringer fra Sønderborg Kommune. Her er blandt andet afskaffet 92 papirskemaer, ryddet op i arbejdsgange og skabt en kultur, der er baseret på tillid, ikke kontrol. Det betyder mere tid og tryghed hos borgerne i ældreplejen

Mindre tid på dokumentation, mere tid til borgerne og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Det er nogle af de resultater, Sønderborg Kommune har opnået i et forbedringsprojekt, der viser et stort potentiale til at frigive mere tid til pleje, omsorg og nærvær til den enkelte borger i ældreplejen.

- Formålet har været at skabe mere tid og tryghed hos borgerne i ældreplejen, og det er vi lykkedes med. Vi har haft særlig succes på to områder: For det første omkring dokumentation, smartere arbejdsgange og tekniske ændringer. Vi har ryddet op i netop antallet af papirer, ændret i tekniske løsninger og skabt en anden måde at arbejde på. Samtidig har vi øvet os på at ændre kulturen internt for at komme i mål, men også i arbejdet med borgerne. Tidligere foregik dokumentation efter besøget, fordi medarbejderne havde en antagelse om, at det ville være uhøfligt at dokumentere hos borgerne. Men det viser sig, at de synes, at det er fint, der dokumenteres i hjemmet, fordi de bliver mere inddraget og alt registreres med det samme, så der ikke overses noget, siger Stefan Lydal, der er formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget i Sønderborg Kommune.

Projektet har blandt andet ført til, at 92 papirskemaer er udgået. Mange af skemaerne har ikke været nødvendige i forhold til den påkrævede dokumentation, og derfor er i dag kun ét papirskema hos borgeren: medicinlisten. Alle andre papirskemaer er enten udgået eller integreret i det digitale system, så lovkrav efterleves, og dokumentationen er ens alle steder i kommunen.

Samtidig er mængden af interne beskeder halveret, og væsentligt færre medarbejdere bruger tid på at læse eksterne beskeder. I samarbejde med leverandøren af den elektroniske omsorgsjournal er 10 digitale arbejdsgange gentænkt, redesignet og forbedret. Det sparer medarbejderne for tid og frustrationer og minimerer risikoen for fejlindtastninger.

Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og her ser direktør Inge Kristensen et stort potentiale i at udbrede projektets resultater til hele sundhedssektoren:

- Vi hører næsten dagligt historier i medierne om, hvordan manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet påvirker ventetider, arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Mange indsatser skal bringes i spil for at løse de komplekse udfordringer, og reducering af spild er en af dem. Erfaringerne fra Sønderborg Kommune viser, at det er muligt at frigive tid til pleje og nærvær, hvis der ses grundigt på processer, arbejdsgange og kultur. Dokumentation er en del af kerneopgaven, men lige som alt andet, vi foretager os, skal vi selvfølgelig sikre os, at vi har de arbejdsgange, der er mest enkle og hensigtsmæssige. Det er respekt for både borgere og medarbejderes tid og er dermed også godt for borgernes tryghed og sikkerhed, siger Inge Kristensen.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063