23948sdkhjf

Region løfter i fælles flok for synke-besværede

Region Midtjylland og regionens 19 kommuner er i samarbejde med Hammel Neurocenter gået ind i dysfagi-problematik.
Mere end 60 procent af beboerne på landets plejehjem har dysfagi (synke- og spiseproblemer), og lidelsen rammer over halvdelen af mennesker med Parkinson.
Synke- og spiseproblemer (dysfagi) kan føre til både unødvendige indlæggelser, underernæring, lungebetændelser og dødsfald.
Region Midtjylland og regionens 19 kommuner er i samarbejde med Hammel Neurocenter gået ind i problematikken og har udviklet et praksisnært kompetenceforløb, som giver ergoterapeuter nye redskaber til at håndtere borgere med dysfagi.

På grund af de lange ventelister på kurser i dysfagi, tog Randers Kommune initiativet til at kontakte regionens andre kommuner med henblik på at rette en fælles henvendelse til Hammel Neurocenter for at få sat gang i udviklingen af det praksisnære kompetenceforløb. Både i Uddannelsesenheden i Hammel og i de deltagende fire kommuner i styregruppen er der stor tilfredshed med samarbejdsprocessen og resultatet.
”Jeg vil mene, at dette er et eksempel på et enestående godt samarbejde på tværs af kommuner, region og fagfolk på området. Det viser med al ønskelig tydelighed, hvor meget vi kan opnå, når vi løfter i flok,” siger sundhedschef i Randers Kommune, Lene Jensen.

”Det er så vigtigt at have fokus på synke- og spiseproblemer blandt ældre, fordi fagfolk kan gøre en stor forskel og forebygge mange komplikationer, hvis de får den rigtige viden på området,” siger Annette Kjærsgaard, PhD og forskningsansvarlig ergoterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Der er stor efterspørgsel på eksisterende kurser i dysfagi, og ifølge Annette Kjærsgaard har der manglet et tilbud for fagpersonale, der arbejder med borgere med dysfagi i praksis. Derfor har hun stået i spidsen for udviklingen af et nyt praksisnært kompetanceforløb for kommunalt ansatte ergoterapeuter i samarbejde med ergoterapeuter fra Horsens, Favrskov, Aarhus og Randers Kommune.

Udviklingen af det nye koncept og de første kurser for ergoterapeuter fra de 19 kommuner i Region Midtjylland er finansieret af fælleskommunale midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 - 2014.

Fakta om dysfagi
• Dysfagi er en komplikation, der blandt andet kan opstå som følge af senhjerneskader, andre neurologiske lidelser og cancer, og konsekvenserne af fejlsynkning kan være unødvendige indlæggelser, genindlæggelser, underernæring, lungebetændelser og dødsfald.
• 60-87 pct. af alle borgere på et plejehjem har synkeproblemer i forskellig grad.
• 20-50 pct. af patienter med Parkinson eller Alzheimer har dysfagi
• 30 pct. af alle apoplexi patienter har dysfagi
• Ved dødsfald efter akut apopleksi er cirka 35 % forårsaget af lungebetændelse pga. fejlsynkning
(Kilde: Patientombuddets temarapport om dysfagi fra 2012)
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079