23948sdkhjf

Ugens tilsyn og påbud - uge 22/23

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Større/kritiske problemer (påbud)

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Grønnehave, Kirke Hyllinge, ældretilsyn, 1. planlagte, 2. juni 2023

"Herudover var borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje samt afledte social- og plejefaglige indsatser ikke i fornødent omfang afdækket og beskrevet, idet der i tre journaler var mangelfulde beskrivelser af borgerens behov for hjælp omsorg og pleje, og de afledte social- og plejefaglige indsatser. Herudover var det i tre ud af tre omsorgsjournaler svært at skabe overblik over de social-og plejefaglige indsatser, som plejeenheden varetog. (...) Det er vores vurdering, at der er tale om større problemer af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til i den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgerne, idet der var fund i 6 ud af 13 målepunkter og flere af fundene var gennemgående."

Det betyder kategorierne

Kritiske problemer: Problemer af større omfang, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Styrelsen kan påbyde midlertidig indstillet virksomhed helt eller delvist. Yderligere tilsyn påkrævet. Forkortet høringsfrist på grund af umiddelbar risiko.

Større problemer: Der er ved tilsynet problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Yderligere tilsyn påkrævet.

Mindre problemer: Der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Ingen problemer: Alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen for Patiensikkerhed er fuldt tilfreds, og der sker ikke yderligere.

Kilde: stps.dk

Ingen problemer (fejlfrie tilsyn)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Kragelund Plejecenter, Silkeborg, ældretilsyn, 1. planlagte, 7. juni 2023

"Vi konstaterede ved tilsynet, at alle målepunkter var opfyldt. Plejeenheden fremstod ved tilsynet velorganiseret, og der blev benyttet relevante faglige metoder og systematiske arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige pleje, omsorg og hjælp til borgerne, herunder også en systematisk praksis for at indhente borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning."

Hjemmeplejen Brovst, ældretilsyn, 1. planlagte, 7. juni 2023

"Den social- og plejefaglige dokumentationspraksis understøttede de sammenhængende social- og plejefaglige indsatser til borgerne. Enhver medarbejder kunne således varetage hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen, der på systematisk vis afspejlede borgernes behov for pleje, omsorg og hjælp."

Bøvling Ældrecenter, Syd for Lemvig, ældretilsyn, 2. reaktive, 6. juni 2023

"Det er vores samlede vurdering, at plejeenheden havde arbejdet målrettet og fokuseret på at efterleve de krav, der var omfattet af påbuddet. Der var i hele kommunen blevet arbejdet på at få lavet fælles arbejdsgangssbeskrivelser, så medarbejderne var klædt fagligt på til at varetage dokumentationsopgaven samt at alle medarbejdere kunne tilgå viden om den fornødne kvalitet indenfor omsorg, pleje og hjælp."

Plejecenter Virumgård, Virum, ældretilsyn, 2. reaktive, 6. juni 2023

"Der var arbejdet med fokus på at understøtte den social- og plejefaglige dokumentation og sikre, at der blev implementeret systematiske arbejdsgange og faglige metoder til at opspore og følge op på ændringerne i borgernes funktionsevne og helbredstilstand."

Mindre problemer (henstillinger)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Plejecenter Stenstrup, Svendborg, sundhedsfagligt, insulin, 6. juni 2023

"På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der på Plejecenter Stenstrup er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og at behandlingsstedet vil kunne rette op på manglerne ud fra den vejledning, der blev givet under tilsynet samt ved at udarbejde en handleplan med tiltag, der kan udbedre manglerne."

Distrikt 21, Stævnhøj Plejecenter, Fredericia, ældretilsyn, 1. reaktive, 2. juni 2023

"Det er styrelsens vurdering at manglerne var enkeltstående og spredte, og på den baggrund vurderer vi, at der i plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til i den hjælp, pleje og omsorg, der ydes til borgerne."

Plejecenter Lindevang, Løgumkloster, sundhedsfagligt, blodfortyndende, 2. juni 2023

"Det generelle indtryk var, at behandlingsstedet har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området. Vi har i vurderingen lagt vægt på, at de konstaterede mangler vedrørende journalføringen var enkeltstående og spredte og vurderes at have et mindre omfang."

Tranehaven (forebyg/rehab), Gentofte, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 31. maj 2023

"I oversigten over sygdomme og funktionsnedsættelser manglede beskrivelse af enkelte sygdomme og der manglede enkelte opfølgninger/evalueringer på den iværksatte pleje og behandling. Manglerne ved tilsynet var ikke gennemgående. Vi vurderer samlet set, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Tilsynstracker - Infogram

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109