23948sdkhjf

Seniorer i skarp kritik af økonomiaftale: Svigter plejen af ældre

Chokerende at regering og kommuner i ny økonomiaftale ikke tager konkrete initiativer til at gøre noget ved manglen på kvalificeret arbejdskraft i ældreplejen, lyder det fra Faglige Seniorer

Ældreplejens rekrutteringsproblemer er velkendte. Derfor overrasker og chokerer det Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer, at regeringen og Kommunernes Landsforening i den netop indgåede økonomiaftale ikke tager fat i de kæmpemæssige udfordringer, ældreplejen står overfor. Der mener Faglige Seniorer. 

- Allerede i dag er der kommuner, som slet ikke kan få personale til ældreområdet eller få økonomien til at hænge sammen. Men det eneste aftalen adresserer er en analyse af forbruget af vikarer i kommunerne. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Mette Kindberg, der er landsformand for Faglige Seniorers over 260.000 medlemmer.

I sidste års økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne var der ellers enighed om at se på forskellige løsningsmuligheder i forhold til at fastholde og rekruttere arbejdskraft i ældreplejen.

Nu er der gået et år og problemerne har vokset sig endnu større, lyder det fra Faglige Seniorer.

- Det grænser til ansvarsforflygtigelse, at man undlader at gøre noget ved den største udfordring for den borgernære velfærd. Resultatet er at man kommer til at bruge endnu flere penge på dyre vikarløsninger, siger Mette Kindberg.

Det står der i aftaleteksten om kommunernes økonomi for 2024

Økonomiaftalen er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Færre vikarer i kommunerne

Med "Aftale om kommunernes økonomi for 2023" blev der igangsat et fælles analysearbejde med henblik på at undersøge anvendelsen af vikarer på ældreområdet i kommunerne og sygeplejeområdet i regionerne.

Analysearbejdet viser, at udgifterne til vikarer på ældreområdet er steget siden 2018, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med rekrutteringssituationen på området samt udviklingen i sygefraværet under og efter covid-19-pandemien.

Regeringen og KL har en fælles ambition om, at forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes.

Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.

Frisættelse af ældreplejen

KL noterer sig, at regeringen vil frisætte ældreplejen og gennemføre en gennemgribende og omfattende nytænkning af området.

Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en ny ældrelov, som skal skabe rammerne for en ældrepleje med mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større selvbestemmelse og mere kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager.

Som led i arbejdet med ældreloven har regeringen til hensigt at forenkle tilsynet med ældreområdet med fokus på at mindske dokumentation og frigøre tid til det borgernære arbejde samt understøtte mere fokus på læring.

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2024. Læs hele aftalen HER.

Kilder: fm.dk, kl.dk, fagligsenior.dk

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094