23948sdkhjf

Tjek din kommune: Her forsvandt plejehjemsmedicin i 2022

Her er landets 38 kommuner, som i 2022 oplevede, at medicin forsvandt fra plejehjem. Tjek om din kommune er iblandt. 

Assens Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. En flaske røde morfindråber. 13 piller fordelt mellem følgende: Reltebon Depot 5 mg og Codilek Depot 5 mg. Svind på depotmedicinen blev politianmeldt. Opgørelsen fra Assens Kommune og de følgende kommuner er baseret på TV2 Østjyllands research.

Ballerup Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om et glas Contalgin. Det blev ikke politianmeldt, men håndteret ved optælling. Og så stoppede det, oplyser kommunen.

Bornholms Regionskommune fortæller om en sag, hvor der forsvandt tre ampuller med Morfica-præparater fra en tryghedspakke. Sagen blev politianmeldt.

Brønderslev Kommune har oplevet medicinsvind på et plejehjem af to omgange. Henholdsvis 15 og 25 piller smertestillende og sovemedicin. Det blev meldt til politiet, der, ifølge kommunen, ikke kunne tage sagen.

Esbjerg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde manglede der 10 styks Tradolan. I det andet tilfælde 28 styks Oxycodon a 5mg. 1. sag blev anmeldt til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed, da der var opsat videoovervågning. 2. sag blev aldrig opklaret fra kommunens side og derfor ikke anmeldt. Kommunen oplyser, at mængden ikke er afgørende for om en sag anmeldes. Har der været svind og procedure for opsætning af videoovervågning er fulgt, hvorved sagen opklares, sker altid politianmeldelse.

Fredensborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem, hvor der forsvandt Morfica-præparat 500 tabletter. Politiet blev involveret, og svindet ophørte.

Fredericia Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om morfinpræparater, som blev fjernet fra beboeres medicinbeholdninger. Alt blev politianmeldt, men kommunen er ikke bekendt med, at der blev rejst sigtelser.

Frederiksberg Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om opioider.

Frederikshavn Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Temesta a 1 mg og en æske af 25 styks. Politiet var ikke involveret.

Gladsaxe Kommune har haft to tilfælde af medicinsvind. I begge tilfælde har der været tale om Contalgin. I det ene tilfælde forsvandt der 21 styks a' 10 mg. I det andet tilfælde 25 styks a' 5 mg. Det sidste tilfælde blev politianmeldt. På Egegården manglede der et morfinpræparat hos en beboer, hvor der, ifølge apoteket, skulle være leveret tre æsker af 30 tabletter den 21.12.22. Medicinen blev ikke fundet, men der har ikke efterfølgende været svind af medicin.

Gribskov Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Det var Quetiapin a 25 mg og 50 mg, der forsvandt fra æsker med doseret medicin. Der forsvandt cirka 10 tabletter over fire dage. Politiet blev ikke involveret. Kommunen stoppede samarbejdet med en medarbejder, som der var en mistanke til.

Guldborgsund Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Medicinsvindet har bestået i, at der for eksempel har manglet en dagsdosis medicin, eller der har manglet en bestemt dosis medicin i den dispenserede medicin. En gang er det sket, at der har manglet en æske med Tradolan. Der blev samarbejdet med egen læge og apotek, og det blev aldrig afklaret, hvor fejlen eller svindet lå. Politiet har ikke været involveret.

Hedensted Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Over en periode på 11 dage forsvandt 69 tabletter Oxynorm hos en borger. Efterfølgende forsvandt der medicin af flere omgange. Oxycontin og Oxynorm. Vagtplaner og medicin blev gennemgået og politiet involveret. Den skyldige blev ikke fundet, men der forsvandt ikke medicin siden.

Helsingør Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en pakke med sovemedicin Imozop 7,5 mg – pakke med 10 styks. Politiet har ikke været involveret.

Hillerød Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. På det ene plejehjem var der tale om seks styks Oxycontin. På det andet plejehjem var der tale om tre gange aftendosis fra den samme beboer. Mirtazapin og Zolpidem. Det blev ikke politianmeldt.

Horsens Kommune har haft medicinsvind fra tre plejehjem. På et plejehjem forsvandt der 20 morfin-tabletter. På et andet forsvandt der Contalgin, Oxapax og Morfin. På et tredje forsvandt der smerteplastre og en tupe receptpligtig creme. I sag nummer to blev en medarbejder afskediget og politiet involveret.

Hvidovre Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Sovemedicinen Imozop forsvandt hos to beboere. Har ikke kunnet udelukke, at det var en utilsigtet hændelse. Men kommunen har nu skærpet tilsynet på sovemedicin på det plejehjem i tæt samarbejde med lægerne og har desuden sat overvågning på medicinrummet.

Hørsholm Kommune oplyser, at der over en periode var mistanke om svind. I alt var der tale om 80 mg. Morfin. Men det er uklart, om medicinen blev givet, eller den rent faktisk forsvandt. Politiet ikke involveret.

Ikast Brande Kommune har haft mistanke om medicinsvind fra et plejehjem. Der var der mistanke om svind af Morfin og Midazolam i små mængder. Der findes ikke en konkret registrering af mængderne. Plejehjemmets ledelse har, ved mistanken om medicinsvind, søgt sparring hos politiet i forhold til håndtering af sagen. Sagen førte ikke til politianmeldelse, da det blev vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til dette.

Københavns Kommune har registreret medicinsvind fra et plejehjem. Plejehjemmet konstaterede i flere tilfælde svind i medicingrupperne ordineret mellemstærk/stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og/eller sovemedicin. Plejehjemmet besluttede at foretage en større gennemgang af medicingrupperne, der viste, at der samlet ikke kunne redegøres for i alt 498 enheder (tabletter, kapsler, plastre). Plejehjemmet foretog på den baggrund politianmeldelse. Politiet har, ifølge kommunen, afgjort, at der ikke var grundlag for at indlede efterforskning i sagen.

Langeland Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Oxycodonhydroclorid - cirka 200 styks. Politiet mente ikke, der kunne gøres mere og lukkede sagen, oplyser kommunen.

Lejre Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var det forskellige typer af morfin og blandinger af morfin/beroligende i tabletform. Enkelte tabletter (4-5) og et tilfælde, hvor der forsvandt en pakke cirka seks styks. I det andet tilfælde blev der registreret medicinsvind i to tilfælde. Begge tilfælde var hos samme borger med et par måneders mellemrum. I begge tilfælde var der tale om tabletter: Morfin 10 mg. Ved det første tilfælde vides det ikke med sikkerhed, hvor mange tabletter det drejede sig om, men det blev beskrevet som ”omfattende”. I det andet tilfælde drejede det sig om et ark tabletter a´10 styks. Kommunen kunne ikke fastslå, hvorfra svindet kom. Hændelserne blev ikke politianmeldt.

Lemvig Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. Morfin-præparat. Meldt til politiet.

Næstved Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter. Der var tale om smerteplastre. Det blev politianmeldt, og en medarbejder blev afskediget.

Odense Kommune oplyser, at den umiddelbart er bekendt med to plejehjem, der har oplevet medicinsvind. Der har været tale om morfinlignende præparat. Kommunen har kendskab til én politianmeldelse.

Randers Kommune har haft medicinsvind på et plejehjem. Der er tale om Plejecenter Tirsdalen. Sagen, hvor en SOSU-hjælper senere blev dømt fra flere drabsforsøg. Og derfor var det også en politisag.

Rødovre Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Her var der tale om lægemidlet Oxycontin, og det blev løst uden at involvere politiet.

Silkeborg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om Morfica-præparater. Og alt blev politianmeldt.

Skanderborg Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var der tale om Contalgin. I det andet tilfælde Oxapax 15 mg. Zolpidem 10 mg. Begge tilfælde politianmeldt.

Skive Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en en pakke Contalgin. Sagen blev politianmeldt.

Stevns Kommune har haft medicinsvind fra to plejecentre. Har ikke dokumenteret alt, men de forhold, som blev politianmeldt, handlede om Morfinpræparater. I det ene tilfælde 10 ampuller. To forhold politianmeldt.

Syddjurs Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Otte styks stesolid (stikpille a 10 mg). Et styks ampul Midazolam 1mg/ml. Morfin Oxynorm (mængde er ukendt). Der er ikke blev foretaget anmeldelse til politiet nogle af gangene, men situationerne har givet anledning til skærpet opmærksomhed herunder revision og opstramning af retningslinjer. Det er dog Syddjurs Kommunes vurdering, at hvis der sker lignende tilfælde igen, vil politiet blive involveret.

Sønderborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om Tramadol i ukendt mængde. Sagen blev politianmeldt.

Tårnby Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Det har drejet sig om præparaterne Oxazepam, Paracetamol, Toilax, Donepezil samt depottbl. Oxycodon. Ved alle præparater har der været tale om 2-5 tabletter. Der har derudover været en episode, hvor en beboer var på besøg hos sin ægtefælle og i den forbindelse fik udleveret en hel pakke Oxapax. Det var en fejl fra plejehjemmets side, at der blev udleveret så meget, men tabletterne kom aldrig retur med beboeren. Politiet har ikke været involveret i nogle sager om medicinsvind.

Vejen Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Det drejede sig om svind hos to borgere, hvor der manglede henholdsvis et ukendt antal tabletter Metadon 20 mg og otte styks Zopliclone-tabletter. Tyveriet, som kommunen selv kalder det, blev politianmeldt. Og der blev efterfølgende opsat nyt låsesystem på medicinrummet med mulighed for at tage log på, hvem der har låst sig ind.

Viborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter hos en beboer. Der var tale om et Morfica-præparat. Politiet blev involveret.

Aalborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. 29 styks Oxylan 5mg, seks pakker Codilek Depot 5mg (antal pr. pakke ukendt). Medicinen forsvandt over 14 dage. Sagen blev politianmeldt.

Aarhus Kommune har afvist TV2 Østjyllands anmodning om oplysninger om medicinsvind i kommunen. Men TV2 Østjylland kender til i hvert fald ét bekræftet tilfælde af medicinsvind fra et plejehjem.

Resten af kommunerne oplyser til TV2 Østjylland, at der ikke har været medicinsvind fra de kommunale plejehjem. Fanø, Kerteminde og Slagelse kommuner har ikke svaret på TV2 Østjyllands henvendelser inden for fristen. Disse kommuners oplysninger vil senere blive tilføjet i artiklen.

Kilde: TV2 Østjyllands rundspørge til landets 98 kommuner.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063