23948sdkhjf

Ugens tilsyn og påbud - uge 18/19

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Større/kritiske problemer (påbud)

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Friplejehjemmet Grønneparken, Ikast, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 4. maj 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 23-02-2023 vurderet, at der på Friplejehjemmet Grønneparken er kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. (...) Manglerne vurderes at have et større omfang og kræver målrettet arbejde med sygeplejefaglige vurderinger, journalføring, medicinhåndtering, hygiejne og instrukser inden målepunkterne kan opfyldes."

Det betyder kategorierne

Kritiske problemer: Problemer af større omfang, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Styrelsen kan påbyde midlertidig indstillet virksomhed helt eller delvist. Yderligere tilsyn påkrævet. Forkortet høringsfrist på grund af umiddelbar risiko.

Større problemer: Der er ved tilsynet problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Yderligere tilsyn påkrævet.

Mindre problemer: Der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Ingen problemer: Alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen for Patiensikkerhed er fuldt tilfreds, og der sker ikke yderligere.

Kilde: stps.dk

Egedal hjemmepleje, Stenløse, ældretilsyn, 3. reaktive, 4. maj 2023

"Det er vores vurdering, at de konstaterede mangler, både indenfor dokumentation og forebyggelse, var gennemgående og på den baggrund vurderer vi, at der i plejeenheden fortsat er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Ledelse og medarbejdere, der deltog i tilsynet, var reflekterende, imødekommende og indgik aktivt i dialog med tilsynet. Vi observerede en værdig tone og adfærd og plejeenheden fremstod med god tone og adfærd, som understøttede borgernes selvbestemmelse og medinddragelse."

Ingen problemer (fejlfrie tilsyn)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Plejehjemmet Montebello, Helsingør, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 8. maj 2023

"Plejehjemmet Montebello fremstod sundhedsfagligt velorganiseret i forhold til blodfortyndende medicin, med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Mindre problemer (henstillinger)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Pleje- og Omsorgscenter Banebo, Viborg, sundhedsfagligt, 2. reaktivt, 8. marts 2023

"Behandlingsstedet havde indført arbejdsgange og tiltag, der sikrede en patientsikker medicinhåndtering. Der var blandt andet udarbejdet og implementeret tjeklister til anvendelse i forbindelse med medicinliste og medicindispensering, og der blev udført audit på medicinen. Alle medicinskabe var systematisk og ens."

Plejecenter Kirsebærhaven, Kolding, ældretilsyn, 1. reaktive, 8. marts 2023

"Vi fandt enkelte mangler i dokumentationen, som ikke var gennemgående i stikprøverne. Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg."

Sillerup Plejekollegium, Haderslev, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 8. marts 2023

"Vi vurderede, at behandlingsstedet sundhedsfagligt var velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. (...) Vi vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Øster Hornum Ældrecenter, Støvring, sundhedsfagligt, 1. planlagte 4. marts 2023

"Manglerne i journalerne omhandlede udelukkende enkeltstående aktuelle og potentielle problemområder der ikke var fyldestgørende beskrevet, men medarbejderne kunne tydeligt og præcist redegøre for manglerne. (...) Vi vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og forudsætter, at behandlingsstedet opfylder vores henstillinger."


Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078