23948sdkhjf

Ugens tilsyn og påbud - uge 17/18

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Større/kritiske problemer (påbud)

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Attendo Lærkevej, Frederikssund, sundhedsfagligt tilsyn, 1. reaktive, 2. maj 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 16-03-2023 vurderet, at der på Attendo Lærkevej er kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden (...) Det er styrelsens vurdering, at de påviste mangler var gennemgående og havde et stort omfang med konkret risiko for patientsikkerheden, og som vil kræve gennemgribende ændringer for, at målepunkterne kan opfyldes."

Det betyder kategorierne

Kritiske problemer: Problemer af større omfang, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Styrelsen kan påbyde midlertidig indstillet virksomhed helt eller delvist. Yderligere tilsyn påkrævet. Forkortet høringsfrist på grund af umiddelbar risiko.

Større problemer: Der er ved tilsynet problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Yderligere tilsyn påkrævet.

Mindre problemer: Der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Ingen problemer: Alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen for Patiensikkerhed er fuldt tilfreds, og der sker ikke yderligere.

Kilde: stps.dk

Plejecenter Ortved, Ringsted, sundhedsfagligt tilsyn, 4. reaktive, 1. maj 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 09-03-2023 vurderet, at der på Plejecenter Ortved, Ringsted er større problemer af betydning for patientsikkerheden. (...) Manglerne vurderes fortsat at have et større omfang og kræver målrettet arbejde, inden målepunkterne kan opfyldes. Det er vores vurdering, at mange ledelsesskift gennem de sidste år har haft betydning for den manglende fremgang."

Ingen problemer (fejlfrie tilsyn)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Plejehjemmet Damsøgaard, Vanløse, ældretilsyn, 1. planlagte, 3. maj 2023

"Enhver medarbejder kunne således varetage hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen, der på systematisk vis afspejlede borgernes behov for pleje, omsorg og hjælp."

Plejehjemmet Egebo, Ejby v. Middelfart, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 3. maj 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt. Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Omsorgscenter Nordhøj, Skibby, sundhedsfagligt tilsyn 2. reaktive, 3. maj 2023

"Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Plejecenter Christians Have, kommunal del, Solrød, sundhedfagligt tilsyn, 1. planlagte, 1. maj 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt."

Trolle Care, Hellerup, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 28. april 2023

"Trolle Care fremstod sundhedsfagligt velorganiseret i forhold til blodfortyndende medicin, med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ingen problemer af betydning for patientsikkerheden."

Hjemmeplejen Nordenskov, Varde, ældretilsyn, 1. planlagte, 28. april 2023

"Borgerne oplevede trivsel, og de oplevede, at nære relationer blev inddraget i det omfang, borgerne ønskede det."

Seniorcenter Egebo, Kværndrup, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 28 april 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldte. Seniorcenter Egebo fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Klovenhøj, Brædstrup, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 27. april 2023

"Plejeenheden fremstod ved tilsynet velorganiseret, og der blev benyttet relevante faglige metoder og systematiske arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige pleje, omsorg og hjælp til borgerne, herunder også en systematisk praksis for at indhente borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning."

Pleje- og Omsorgscenter Liselund, Viborg, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 27. april 2023

"Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt. Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Hjemme- & Sygepleje Løgstør, Løgstør, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 27. april 2023

"Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til Hjemme- og Sygepleje Løgstør på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Mindre problemer (henstillinger)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Hjemmeplejen Dianalund, Sorø, Ældretilsyn, 2. reaktive, den 3. maj 2023

"Det er vores vurdering, at plejeenheden siden sidste tilsyn havde haft fokus på at understøtte borgernes selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Plejeenheden anvendte nu metoder, der sikrede forventningsafstemning og dialog ved opstart af besøg"

Rehab & Omsorg, Fanø, sundhedsfagligt tilsyn, 2. reaktive, den 3.maj 2023 

"Vi konstaterede få og spredte mangler i dokumentationen af de sygeplejefaglige vurderinger og beskrivelsen af den afledte pleje og behandling, opfølgning og evaluering."

Gladsaxe Hjemmepleje Nord, Bagsværd, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, den 3. maj 2023

"Vi har lagt vægt på, at målepunkterne for Gladsaxe Hjemmepleje Nord instrukser var opfyldt. Vi fandt enkelte mangler i journalføringen og i dokumentationen vedr. medicinhåndtering."

Team Sydøst, Hjemmepleje, Rødby, ældretilsyn, 1. planlagte, den 3. maj 2023

"Herudover konstaterede vi, at der i en journal manglende beskrivelser af et nattilsyn, og at der ikke var fyldestgørende beskrivelser af to borgers mentale funktioner og kognitive udfordringer. Personalet ville straks arbejde videre med den manglende dokumentation."

Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget, Bjerringbro, sundhedsfagligt tilsyn, 1. reaktive, 3. maj 2023

"Der var en enkeltstående mangel i medicinhåndteringen og det generelle indtryk er at Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget har en sikker praksis for medicinhåndtering."

Blæksprutten ApS, Brønderslev, ældretilsyn, 1. planlagte, 1. maj 2023

"Borgerne oplevede at have indflydelse på deres eget liv og være inddraget i beslutninger med betydning for hverdagslivet. Borgerne oplevede trivsel, og de oplevede, at nære relationer blev inddraget i det omfang, borgerne ønskede det."

Holstebro-Alstrup Friplejehjem, Holstebro, ældretilsyn, 1. reaktive, 1. maj 2023

"Samtidig konstaterede tilsynet, at plejeenheden fremstod med en god organisering og der blev benyttet relevante faglige metoder og arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige pleje, omsorg og hjælp til borgerne."

Orions Hus, Horsens, ældretilsyn, 1. planlagte, 1. maj 2023

"Vi vurderer, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning og vejledning, der er givet under tilsynet og ved at følge deres handleplan for opdatering af borgernes journaler."

Plejehjemmet Engskrænten, Rødovre, sundhedsfagligt tilsyn, 1. reaktive, 1. maj 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 19-01-2023 vurderet, at der på Plejehjemmet Engskrænten er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden"

Møllebo Plejehjem, Køge, sundhedsfagligt tilsyn, 2. reaktive, 28. april 2023

"Møllebo havde ligeledes arbejdet med at få implementeret instruks for medicinhåndtering, og vi konstaterede en enkelt mangel i forbindelse med medicinhåndteringen."

Distrikt 70 - Othello Plejecenter, Fredericia, sundhedsfagligt tilsyn, 4. reaktive, 28 april 2023

"Styrelsen konstaterede, at behandlingsstedet havde fastholdt allerede iværksatte tiltag til at sikre patientsikkerheden i forhold til delegation af lægeforbeholdt virksomhed."

Fjordly Plejehjem, Kerteminde, sundhedsfagligt tilsyn, 1. planlagte, 28. april 2023

"Vi vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Vi vurderer, at behandlingsstedet kan rette op på manglerne ved at udarbejde og følge en handleplan."

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.25