23948sdkhjf

Regeringen overrasker: "Ældreområdet kommer til at spille central rolle" i ny sundhedskommission

"Ældreområdet er det område, som ligger tættest på sundhedsområdet. Det er en af de største udfordringer, vi har på sundhedsområdet overhovedet," sagde nyudnævnt sundhedskommissionsformand Jesper Fisker tirsdag

Tirsdag præsenterede regeringen en kommission, hvis opgave det bliver at udtænke et nyt og bedre sundhedsvæsen. 

På pressemødet var der ingen tvivl om, at det var det tunge politisk skyts, som var kørt i stilling, for det var regeringens topministre, som opholdt sig i det lokale, hvor pressemødet fandt sted. Frederiksen, Rasmussen og Løhde.

Til stede var også den nye kommissionsformand. Han hedder Jesper Fisker og er direktør i Kræftens Bekæmpelse. Før Kræftens Bekæmpelse var han mangeårig departementchef i Undervisningsministeriet. 

Under præsentationen af overraskelseskommissionen lagde både Jesper Fisker og Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde vægt på, at ældreplejen vil komme til at spille en helt central rolle i kommissionens arbejde.

Ældreområdet er det område, som ligger tættest på sundhedsområdet. Det er en af de største udfordringer, vi har på sundhedsområdet overhovedet. Kommissionsformand og direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker

- Ældreområdet er det område, som ligger tættest på sundhedsområdet. Det er en af de største udfordringer, vi har på sundhedsområdet overhovedet. Den del kommer til at spille en central rolle i hele kommisionens arbejde. Det er en væsentlig del af udfordringen for et sundhedsvæsen, sagde kommisionsformand Jesper Fisker tirsdag formiddag.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde gav støtte til det synspunkt, at ældreplejen vil spille en central rolle i kommissionsarbejdet.

- Ældreområdet er i høj grad tænkt med, ved vi giver kommission til opdrag at sikre, at de områder, der er tæt koblet til sundhedsvæsenet, bliver inddraget, og det er ikke mindst ældreområdet. 

- Ældre har i høj grad brug for forskellige sundhedsfaglige indsatser ude i kommunerne og på sygehusene. Den del skal tænkes med i kommissionens arbejde, så vi sikrer et kvalitetsløft for de ældre patienter, og så vi sikrer en langt mere sammenhængende behandling, så man ikke skal ind og ud af sygehusene, som det desværre er tilfældet for mange ældres vedkommende i dag, sagde Sophie Løhde ved præsentationen af kommissionen. 

Her er sundhedsstrukturkommissionen

 • Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse (formand).
 • Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.
 • Peter Bjerre Mortensen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
 • Dorthe Gylling Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden.
 • Sidsel Vinge, konsulent og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune.
 • Mogens Vestergaard, overlæge, seniorforsker og professor i almen medicin på Aarhus Universitet.
 • Marie Paldam Folker, centerchef ved Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark.
 • Søren Skou, tidligere administrerende direktør for A.P. Møller Mærsk.
 • Gunnar Bovim, formand for Helsepersonellkommisjonen i Norge.

Ansvarlig behandling i eget hjem

Om den fremtidige behandling af ældre lægges der op til, at der skal være et samlet ansvar et sted, og at behandlingen skal foregå i eller så tæt på de ældres bolig som muligt. I kommissoriet står,  at kommissionen skal undersøge, hvordan behandlingen af ældre borgere "i højere grad [kan] løses koordineret og i eller tæt på borgerens eget hjem, og hvor der [kan] tages et mere samlet ansvar for patientforløbet."

De foreløbige hovedpunkter i kommissionens arbejde ser således ud: 

 • Den regionale struktur - det vil sige regionerne - skal der vurderes fordele og ulemper ved. Målet skal være styrket sammenhæng, omstilling til nære sundhedstilbud og øget lighed. Under valgkampen foreslog Moderaterne at nedlægge regionerne, hvilket hverken Venstre eller Socialdemokratiet var for.
 • Den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats skal under lup, så den i "højere grad bygger på nationale kvalitetsstandarder". Der skal også kigges på øget tværkommunalt samarbejde.
 • Der skal være mere forpligtende samarbejde mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehuse og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis. Det indebærer blandt andet muligheden for "samlokalisering" af kommunale tilbud og udgående sygehusfunktioner.
 • Der skal ses på øget patientansvar og styrket opgavevaretagelse i almen praksis.
 • Også kulturen og ledelse i sundhedsvæsenet skal vurderes samt finansierings- og incitamentsstrukturer.
 • Private aktører skal bruges "mest hensigtsmæssigt". Det skal ske gennem en regulering, der understøtter frit valg og patientrettigheder.
 • Digital udveksling i sundhedsvæsenet skal foregå mere "gnidningsfrit".
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.3