23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Sådan bekæmper vi dødsbrande i Danmark

700 danske borgere er omkommet som følge af dødsbrande gennem de sidste 10 år. Funktionsnedsatte og rygere befinder sig i en særlig risikogruppe og kræver derfor yderligere tiltag. Læs hvordan disse kan beskyttes her.

I de sidste 10 år, er der omkommet 700 personer som følge af 678 dødsbrande”. Dette fremgår af Beredskabsstyrelsens seneste rapport; Dødsbrande i Danmark, som undersøger hvem der omkommer i brand og hvordan disse brande opstår.

HVEM OMKOMMER VED BRAND OG HVORDAN OPSTÅR DE?
Beredskabsstyrelsens analysen identificerer en række kritiske faktorer, som øger risikoen for at omkomme ved dødsbrande. Disse indbefatter borgere med funktionsnedsættelse og rygere.

Tilstande som fysisk funktionsnedsættelse, misbrug af alkohol og narkotika eller nedsat kognitivt funktionsniveau/psykisk sygdom er registreret ved 58 % af alle ofre dødsbrande i perioden 2014-2017.

Samtidig er rygning en formodet brandårsag ved omkring halvdelen af alle de brande, der har udviklet sig til dødsbrande. Sammenligner man periode 1996-2000 med perioden 2013-2017 er dette en stigning på 20 %. Rygning er særligt ofte årsag til brand for borgere i aldersgruppen 40-89 år. Dette hænger sammen med, at over halvdelen af alle brande starter i senge og siddemøbler, hvor hhv. 88 % og 84 % er startet i relation til rygning.

Kombinationen af rygning og funktionsnedsættelse eller handikap, der gør det svært at flygte fra en brand udgør derfor et særligt udsat segment. Faktisk rapporterer Beredskabsstyrelsen, at ni ud af ti dødsbrande på plejehjem og institutioner startede i relation til rygning. Fordi dette segment befinder sig i en særlig risikogruppe, er det indlysende, at dette segment kræver særlige tiltag.

HVAD KAN VI GØRE?
Den nationale brandforebyggelsesstrategi, Brandsikkert Danmark (2015), har et mål om at reducere dødsbrande gennem installering af røgalarmer og komfurvagter samt brandforebyggende besøg i sårbare hjem. Effektiviteten af disse forebyggende forslag er dog tvivlsomme for fysisk funktionsnedsatte, der ikke selv er i stand til at flygte fra en brand eller tilkalde assistance. Dette stemmer overens med Beredskabsstyrelsens rapport, som beskriver, at to tredjedele af de personer, der omkommer som følge af brand, er omkommet allerede på det tidspunkt, hvor redningsberedskabet når frem.

Safevent mener derfor, at det kræver yderligere tiltag for at nedbringe antallet af dødsbrande – og vi tilbyder endda markedet mest effektive løsning hertil. Løsningen hedder Safegranny. Det er et genanvendeligt vandtågeanlæg, der detekterer branden på et tidligt stadie, orientere myndigheder automatisk og som bekæmper ilden effektivt og hurtigt.

Vores vandtågeanlægget fylder rummet med en tåge af små vandpartikler, der afkøler og kvæler ilden, så den slukkes. Ved praktiske test har vores anlæg slukket brand på bare 10 sekunder. Dette gør det hundrede gange mere effektivt end et sprinkleranlæg. Samtidig bruger vores vandtågeanlæg langt mindre vand et sprinkleranlæg. Dette betyder, at følgeskaderne forbundet med brandslukning minimeres.

Læs mere om vandtågeanlæggets fordele eller tekniske virke. Du er også mere end velkommen til at kontakte os direkte på telefon +45 21 62 82 41 eller via email på adressen nca@safevent.dk.

Safe Vent
Egholmvej 5B
9800 Hjørring
Hjørring Kommune
Danmark
CVR nummer: DK38999605
P nummer: 1013157657

Kontaktperson

AC
Andreas Christensen
ac@safevent.dk

Send til en kollega

0.031