23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af SPECT/CT-skannere med minimum 32 fysiske slices


Region Midtjylland

414706-2024 - Resultater
Danmark – CT-scannere – Indkøb af SPECT/CT-skannere med minimum 32 fysiske slices
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Indkøb af SPECT/CT-skannere med minimum 32 fysiske slices
Beskrivelse Region Midtjylland ønsker at indkøbe SPECT/CT-skannere til nuklearmedicinske undersøgelser af børn og voksne herunder myokardieskintigrafi, MUGA, helkropsskanninger, In-111 leukocytskintigrafi, Iod-131 skintigrafi, nyreundersøgelser, lunge ventilations- perfusionsskintigrafi, parathyroidea og thyroideaskanninger, sentinel node og SeHCAT. Det er nødvendigt med høj billedkvalitet af både CT og SPECT, mulighed for dosis-reduktion af både SPECT og CT-undersøgelserne, patient-komfort, ergonomisk betjening, rengøring og patientlejring, mulighed for automatiseret kollimatorskifte og højt patient-flow. I forbindelse med knogleskintigrafi, er der behov for at kunne lave diagnostisk CT ifm. SPECT undersøgelsen, derfor er det påkrævet at skanneren kan levere CT med diagnostisk CT kvalitet. Det er derfor et krav at udstyret har minimum 32 fysiske slices. Det er endvidere nødvendigt med kompatibilitet med eksisterende Lu-177 dosimetri metode anvendt ved AUH (se Staanum et al, EJNMMI Physics (2021) 8:78 og Staanum, EJNMMI Physics (2023) 10:39) Ligeledes kræver Region Midtjylland et system med automatisk kvalitetskontrol. I en travl afdeling har dette stor betydning, hvor den automatiske kvalitetskontrol er indarbejdet i det daglige workflow. Udstyret skal endvidere have NM-CT co-scan range længere end 180cm. Indkøbet vil bestå af 2 SPEC/CT-skannere.
Identifikator for proceduren 54b0bd3e-442d-4dc9-9691-9b7be9c52f07
Tidligere bekendtgørelse : 1897eebf-8e01-47c7-9994-a0ecca90d299-01
Intern identifikator 1-23-4-72-22-24
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111620   Gammakameraer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Aarhus Universitetshospital
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Regionshospitalet Gødstrup
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Kontraktværdien er beregnet på baggrund af 2 stk. SPEC/CT + option på 2 stk. SPEC/CT inkl. serviceoptioner, reservedele og uddannelsesoptioner i udstyrenes levetid.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Indkøb af SPECT/CT-skannere med minimum 32 fysiske slices
Beskrivelse : Region Midtjylland ønsker at indkøbe SPECT/CT-skannere til nuklearmedicinske undersøgelser af børn og voksne herunder myokardieskintigrafi, MUGA, helkropsskanninger, In-111 leukocytskintigrafi, Iod-131 skintigrafi, nyreundersøgelser, lunge ventilations- perfusionsskintigrafi, parathyroidea og thyroideaskanninger, sentinel node og SeHCAT. Det er nødvendigt med høj billedkvalitet af både CT og SPECT, mulighed for dosis-reduktion af både SPECT og CT-undersøgelserne, patient-komfort, ergonomisk betjening, rengøring og patientlejring, mulighed for automatiseret kollimatorskifte og højt patient-flow. I forbindelse med knogleskintigrafi, er der behov for at kunne lave diagnostisk CT ifm. SPECT undersøgelsen, derfor er det påkrævet at skanneren kan levere CT med diagnostisk CT kvalitet. Det er derfor et krav at udstyret har minimum 32 fysiske slices. Det er endvidere nødvendigt med kompatibilitet med eksisterende Lu-177 dosimetri metode anvendt ved AUH (se Staanum et al, EJNMMI Physics (2021) 8:78 og Staanum, EJNMMI Physics (2023) 10:39) Ligeledes kræver Region Midtjylland et system med automatisk kvalitetskontrol. I en travl afdeling har dette stor betydning, hvor den automatiske kvalitetskontrol er indarbejdet i det daglige workflow. Udstyret skal endvidere have NM-CT co-scan range længere end 180cm. Indkøbet vil bestå af 2 SPEC/CT-skannere.
Intern identifikator : 1-23-4-72-22-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111620   Gammakameraer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på køb af yderligere 2 SPEC/CT-skannere
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Aarhus Universitetshospital
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Regionshospitalet Gødstrup
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Kontraktværdien er beregnet på baggrund af 2 stk. SPEC/CT + option på 2 stk. SPEC/CT inkl. serviceoptioner, reservedele og uddannelsesoptioner i udstyrenes levetid.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Eneleverandørsituation
Prioriteret rækkefølge : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 54 724 522,80   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet varen kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Ordregiver har afsøgt markedet og derved afdækket, at der alene findes en leverandør, som kan levere SPEC/CT-skannere med de tekniske specifikationer, som er påkrævet i forhold til ordregivers behov.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Siemens Healthcare A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Kontrakt
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Kontrakt
Titel SPEC/CT-skannere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 13/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 05/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erik W Lindstrøm Christensen
Telefon : 45 2485 1255
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : 20241797
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d992b776-9a30-4987-97a8-4e708c4b7066   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/07/2024   11:59:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/07/2024   12:01:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 414706-2024
EUT-S-nummer : 134/2024
Offentliggørelsesdato : 11/07/2024

Send til en kollega

0.049