23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet


Region Hovedstaden

412039-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – CT-scannere – Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
OJ S 133/2024 10/07/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
Beskrivelse Til tidlig detektion af åreforkalkning og forebyggelse af blodpropper indkøbes 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Identifikator for proceduren 9b393484-9087-4ce2-8bba-3f5e50488efe
Intern identifikator 24043479
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Blegdamsvej 9    
By   København Ø
Postnummer   2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Rigshospitalet, Region Hovedstaden
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
Beskrivelse : Til tidlig detektion af åreforkalkning og forebyggelse af blodpropper indkøbes 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Intern identifikator : 24043479
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Mængde : 2  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Region Hovedstaden
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 18 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : GE APEX CT Skanner skal anvendes i forskningsprojektet REACT, der sigter mod at udvikle nye metoder til at opdage åreforkalkning. GE APEX CT Skanneren er testet ved hjerteundersøgelse af >1000 personer på Rigshospitalet uden anvendelse af betablokker. En tilsvarende undersøgelse på Rigshospitalet foreligger ikke for andre CT skannere. Undersøgelserne er foretaget på patienter med høj, meget høj, lav og også uregelmæssig puls. Denne afgørende egenskab baserer sig på følgende tekniske forhold ved GE APEX CT Skanneren: 1. Apex Elite er den hurtigste med en rationshastighed på 0,23 sec/rotation 2. Apex Elite er forsynet med en 16 cm bred focally alligned detektor med en 3D post patient kolimator. Dette sikrer stor uniformitet i hele detektorens axiale dækning. 3. Apex Elite er forsynet med GE’s patenterede bevægelseskorrektion af hele hjertet, kaldet Snap Shot Freeze 2 (SSF2). Dette system har været på markedet i en årrække, og funktionaliteten er velgennemprøvet i klinisk drift. 4. Apex Elite har markant reduktion af bevægelsesartefakter ved helical-skanning på op til 53 cm/sec. 5. Apex Elite’s AI CT rekonstruktion baseret på filtered back projection giver et naturligt udseende billede med optimeret støj-tekstur. 6. Bevægelseskorrektionen er i forskningsprojekt REACT langt vigtigere end ved kliniske anvendelser af CT skannere, idet der skal kunne identificeres de allertidligste – dvs. de mindste - aterosklerotiske forandringer – herunder både forkalkede og ikke-forkalkede forandringer. Det er kombinationen af ovenstående, der gør Apex Elite i stand til at scanne hjerter ved høj og uregelmæssig puls, som er afgørende for REACT projektet. Det er også kombinationen af ovenstående, der gør Apex Elite i stand til at udføre ”ECG-less cardiac”, altså scanne hjerter uden brug af EKG trigger. Endelig er det helt afgørende for forskningsprojektet, at første patient kan skannes ultimo oktober 2024.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 370546
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 18 000 000,00   DKK
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 24043479
Titel Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-Skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Registreringsnummer : 26527791
Postadresse : Park Allé 295    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 4329 5400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By : xxx
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xxxx@xxxx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 9fce7903-5eed-40d5-a91f-f8ce522e0e5f-01
Hovedårsagen til ændringen Der foreligger nu oplysninger
Beskrivelse Der er tilføjet en supplerende begrundelse for den direkte tildeling af kontrakten.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : RESULT
Beskrivelse af ændringer Der er tilføjet en supplerende begrundelse for den direkte tildeling af kontrakten.
Udbudsdokumenterne blev ændret den 09/07/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d644caae-b0cc-41fc-8cec-ed24f7a35584   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Bekendtgørelsessubtype 25
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/07/2024   12:22:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/07/2024   12:25:22 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 412039-2024
EUT-S-nummer : 133/2024
Offentliggørelsesdato : 10/07/2024

Send til en kollega

0.047