23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital


Region Hovedstaden

405321-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – MR-skanner – Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
Beskrivelse Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
Identifikator for proceduren d3356db4-90d0-422e-aef4-72fd45fd0685
Intern identifikator 24045904
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Nordre Fasanvej 57    
By   Frederiksberg
Postnummer   2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
Beskrivelse : Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Fasanvej 57    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 4 600 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Da eksisterende MR-skanner alene kan opgraderes af producenten vil denne kontrakt blive tildelt til eneste mulige leverandør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Siemens Healthcare A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 371334
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 460 000,00   DKK
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 24045904
Titel Opgradering af eksisterende 3T MR-skanner på Frederiksberg Hospital
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By : xxx
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : xxxx@xxxx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 70124477
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8ec85963-70a9-4988-9c00-40021f3d657a   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Bekendtgørelsessubtype 25
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   14:31:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   14:39:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 405321-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.062