23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af hybridstue til Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital


Region Midtjylland

400572-2024 - Resultater
Danmark – Røntgenapparatur – Udbud af hybridstue til Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
OJ S 130/2024 05/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af hybridstue til Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af hybridstue til karintervention til henholdsvis Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg og til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, AUH, som anført i Kontraktbilag 4 (Leveranceplanen). Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Kontrakten forventes indgået i maj 2024.
Identifikator for proceduren 3ddd4f36-8b9d-4877-9985-05e3ce8f2647
Tidligere bekendtgørelse : eb3ef85e-6962-4fc9-8178-6739ca0b486c-01
Intern identifikator 1-23-4-72-10-23
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum, 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Heibergs Alle 5A    
By   Viborg
Postnummer   8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By   Aarhus N
Postnummer   8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger For så vidt angår "Varighed" forventes de to hybridstuer leveret inden for 1 år, nemlig ultimo 2024 og primo 2025, jf. Leveranceplanen. Der består dog fortsat kontraktuelle forpligtelser i op til 10 år efter hver godkendte afleveringsforretning, jf. udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af hybridstue til Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af hybridstue til karintervention til henholdsvis Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg og til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, AUH, som anført i Kontraktbilag 4 (Leveranceplanen). Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Kontrakten forventes indgået i maj 2024.
Intern identifikator : 1-23-4-72-10-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum, 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
Mængde : 2  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Der er optioner på køb af udstyr, uddannelse, service og reservedels- samt komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Udstyrsoptioner kan udnyttes i garantiperioden, mens de øvrige optioner kan udnyttes i 10 år fra godkendt afleveringsforretning.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Heibergs Alle 5A    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 1   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 65623-2024
Yderligere oplysninger : For så vidt angår "Varighed" forventes de to hybridstuer leveret inden for 1 år, nemlig ultimo 2024 og primo 2025, jf. Leveranceplanen. Der består dog fortsat kontraktuelle forpligtelser i op til 10 år efter hver godkendte afleveringsforretning, jf. udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 2 (Kravspecifikationen)
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 3 (Tilbudslisten)
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 17 806 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Philips Danmark A/S, Health Systems
Tilbud
Tilbud – Identifikator Philips
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Kontrakt
Dato for indgåelse af kontrakten 20/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Starup
Telefon : +45 30922405
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Philips Danmark A/S, Health Systems
Registreringsnummer : 43 25 30 18
Postadresse : Gammel Kongevej 60    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Haydar Arslan
Telefon : +45 28107087
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 856c182c-998b-4a63-87fb-67d50d55f644   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   08:18:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   09:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 400572-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.063