23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse


Region Midtjylland

399706-2024 - Resultater
Danmark – Hæmodialyseudstyr – Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Midtjylland
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn Region Nordjylland
E-mail s.pilgaard@rn.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn Region Sjælland
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse
Beskrivelse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse, samt service og uddannelse. I forbindelse med kontraktindgåelse vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag for hver af de øvrige deltagende regioner.
Identifikator for proceduren 5a747fde-0fac-4745-9583-007fd8be80a3
Tidligere bekendtgørelse : b3cc5ddc-a229-4227-8f1b-b0e1f7ff12ea-01
Intern identifikator 1-23-4-72-47-23
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 48814100   Plejeinformationssystem, 48814400   Klinisk oplysningssystem, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 72253200   Systemsupport, 79632000   Uddannelse af personale, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østsjælland   ( DK021 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 152 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 01.08.2026 for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse, samt service og uddannelse. I forbindelse med kontraktindgåelse vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator : 1-23-4-72-47-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 48814100   Plejeinformationssystem, 48814400   Klinisk oplysningssystem, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 72253200   Systemsupport, 79632000   Uddannelse af personale, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Region Midtjylland: Option på tilkøb af yderligere op til 30 stk. hæmodialysemaskiner. Købet af optionelle hæmodialysemaskiner kan ske løbende i hele kontraktens løbetid. Region Nordjylland: Ordregiver har option på at købe 18 stk. hæmodialysemaskiner. Købet af optionelle hæmodialysemaskiner til Region Nordjylland kan ske i hele kontraktens løbetid. Region Sjælland: Ordregiver har option på at købe 116 stk. hæmodialysemaskiner. Købet af optionelle hæmodialysemaskiner til Region Sjælland kan ske i hele kontraktens løbetid.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på forlængelse af aftalen i op til 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 152 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 01.08.2026 for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se kontraktbilag 2 - kravspecifikation
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 3 - Tilbudslisten
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 127 125 965,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Fresenius Medical Care Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse - Fresenius Medical Care Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 127 125 965,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Maskiner og forbrugsvarer til hæmodialyse - Fresenius Medical Care Danmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 02/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bonni Kallestrup
Telefon : +45 78414578
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sanne Kjær Pilgaard
E-mail : s.pilgaard@rn.dk
Telefon : 21592331
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels-Henrik Christiansen
Telefon : 57875300
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Fresenius Medical Care Danmark A/S
Registreringsnummer : 20247371
Postadresse : Oldenburg Alle 1    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 43226106
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 08aa8058-7d0d-45e7-8ed8-5db8b862744e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   14:07:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   10:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 399706-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047