23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

396208-2024 - Resultater
Danmark – Angiografirum – Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Beskrivelse Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Identifikator for proceduren f069ed4e-84ec-4449-9bcd-88fa1a516bbe
Tidligere bekendtgørelse : 2eabf0c4-d8a7-4aa4-adee-889ab6152b4c-01
Intern identifikator 24039262
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111720   Apparatur til angiografi
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Blegdamsvej 9    
By   København
Postnummer   2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Rigshospitalet, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet.
Beskrivelse : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet.
Intern identifikator : 24039262
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111720   Apparatur til angiografi
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.
Fast værdi (i alt) 11 775 000
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 11 775 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Begrundelse for direkte tildeling: Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Da eksisterende angiografi-systemer alene kan opgraderes af producenten vil denne kontrakt blive tildelt til eneste mulige leverandør. Opgradering og fremtidssikring af de eksisterende interventionsrum nr. 4 & 6 foretages med genbrug af dele af det eksisterende udstyr, og at der ingen bygningsmæssige ændringer kræves for at installere udstyret i afdelingen. Et skifte af leverandør ville gøre det nødvendigt for Region Hovedstaden at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder. Ydermere betyder den minimale ombygning af de eksisterende systemer kort nedetid, da det nye udstyr kan placeres og opbygges på samme grundkonfiguration som det nuværende. Aftalen er således omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven §80 Stk. 3. Ordregiver agter således at indgå aftale om opgradering af angiografi-systemer med Siemens Healthcare A/S, efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Siemens Healthcare A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 1057762
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Ja
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 24039262 _E01
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 41 71 50 00
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 20 26 80 21
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7cf7620f-6dde-40fe-acf2-ad24b58df66f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   08:27:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   07:01:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 396208-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047