23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Anæstesi og intensiv forbrugsvarer, genudbud


Region Nordjylland

395917-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Anæstesi og intensiv forbrugsvarer, genudbud
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Nordjylland
E-mail maka@rn.dk
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn Region Sjælland
E-mail maka@rn.dk
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Anæstesi og intensiv forbrugsvarer, genudbud
Beskrivelse Udbud af Anæstesi og Intensiv forbrugsvarer til Region Nordjylland og Region Sjælland.
Identifikator for proceduren ca0c83e6-7db5-42fa-ae37-5855e5df6601
Intern identifikator U149MKS23
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Region Sjælland og Region Nordjylland
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 7 415,03   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 7 415,03   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger "Anslået værdi af rammeaftalen" er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : 2a: Fækalposer
Beskrivelse : Fækalposer til opsamling af afføring
Intern identifikator : 2a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 227,45   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : 12: Nasal airway
Beskrivelse : Nasal airway/Nasopharyngeal tube. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 12
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 76,39   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : 14: Spiralforstærkede tuber med Murphy eye
Beskrivelse : Spiralforstærkede tuber med murphy eye. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 14
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 153,07   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0004
Titel : 17: Standard anæstesituber til nasal/oral intubation m/cuff, Murphys eye
Beskrivelse : Standard anæstesituber til nasal og/eller oral intubation, med cuff og murphys eye. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 17
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 370,02   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0005
Titel : 18: Intensiv tuber uden sug over cuff
Beskrivelse : Intensiv tuber uden sug over cuff
Intern identifikator : 18
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0006
Titel : 21a: Intubations introducer/bougier
Beskrivelse : Intubations introducer/bougier. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 21a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 58,02   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0007
Titel : 21b: Intubations exchanger
Beskrivelse : Intubations exchanger
Intern identifikator : 21b
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0008
Titel : 24: Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation- skarp
Beskrivelse : Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation- skarp. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 24:
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 815,90   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0009
Titel : 25: Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation - atraumatisk
Beskrivelse : Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation - atraumatisk. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 25
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 229,92   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0010
Titel : 34: Sugekatetre åbne sug, lige og buede
Beskrivelse : Sugekatetre åbne sug- lige og buede. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 34
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 486,69   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0011
Titel : 36: Sugekatetre med vacuumkontrol konnektor
Beskrivelse : Sugekatetre med vacuumkontrol konnektor. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 36
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 45,26   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0012
Titel : 36a: Vacuumkontrol konnektor til sugekateter
Beskrivelse : Vacuumkontrol konnektor til sugekateter. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 36a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 45,26   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0013
Titel : 37: Trachealsekret sugesæt
Beskrivelse : Trachealsekret sugesæt. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 37
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 57,99   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0014
Titel : 41a: SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Mindray)
Beskrivelse : SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Mindray)
Intern identifikator : 41a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0015
Titel : 41b: SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Nellcor)
Beskrivelse : SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Nellcor)
Intern identifikator : 41b
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0016
Titel : 41c: SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Philips)
Beskrivelse : SpO₂ sensorer, en patients (kompatibel med Philips)
Intern identifikator : 41c
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0017
Titel : 42a: Tracheostomi, standard formfaste til bl.a hjemmepatienter
Beskrivelse : Tracheostomi, standard formfaste til bl.a hjemmepatienter
Intern identifikator : 42a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0018
Titel : 43: Tracheostomi længdeindstillelig
Beskrivelse : Tracheostomi længdeindstillelig
Intern identifikator : 43
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0019
Titel : 44: Tracheostomi silikone (lignende)
Beskrivelse : Tracheostomi, silikone lignende. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 44
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 367,70   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0020
Titel : 49: Tracheostomi, taleventil m/filter
Beskrivelse : Tracheostomi, taleventil m/filter
Intern identifikator : 49
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0021
Titel : 53: Tracheostomi, rensebørster og swabs
Beskrivelse : Tracheostomi, rensebørster og swabs. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 53
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 259,24   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0022
Titel : 55: Respiratorfilter, bakterie og vira, mekanisk (HEPA)
Beskrivelse : HEPA Respiratorfilter- bakterie og vira, mekanisk. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 55
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 214,33   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Nordjylland, Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0023
Titel : 62: Epiduralsæt , Minipack til anlæggelse af epiduralanæstesi
Beskrivelse : Epiduralsæt , Minipack til anlæggelse af epiduralanæstesi. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 62
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 228,32   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0024
Titel : 63: Basis vaskesæt
Beskrivelse : Basis vaskesæt. Den anslåede værdi af rammeaftalen og rammeaftalens maksimale værdi er angivet som mængde, i stedet for værdi.
Intern identifikator : 63
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141321   Anæstesikanyler, 33141610   Opsamlingspose, 33141620   Medicinske procedure- og samlepakker, 33170000   Anæstesi og genoplivning, 33171000   Instrumenter til anæstesi og genoplivning, 33171100   Instrumenter til anæstesi, 33172000   Udstyr til anæstesi og genoplivning, 33172100   Anæstesiudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 501,34   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 7 415,03   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 1 007,35   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 741 450,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 5 550,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 3 700,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 12
Titel Nasal airway
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0003
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 550,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 700,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Tilbud
Tilbud – Identifikator 14
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 14
Titel Spiralforstærkede tuber med Murphy eye
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0004
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 64 650,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 43 100,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0004
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 17
Titel Standard anæstesituber til nasal/oral intubation m/cuff, Murphys eye
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland, Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0005
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0006
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 750,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 500,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Mediplast A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0006
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 21a
Titel Intubations introducer/bougier
Dato for indgåelse af kontrakten 03/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0007
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0008
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 18 825,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 12 550,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Pajunk Medical Produkte Gmbh
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0008
Udbuddet blev rangordnet ja
Rangfølge på listen over vindere 1
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 24
Titel Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation- skarp
Dato for indgåelse af kontrakten 22/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn B. Braun Medical A/S
Officielt navn Secma ApS
Officielt navn ICU Medical Danmark ApS
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0009
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 6 150,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 100,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Pajunk Medical Produkte Gmbh
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0009
Udbuddet blev rangordnet ja
Rangfølge på listen over vindere 1
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- Delkontrakt 25
Titel Regional anæstesi nål til single shot anæstesi/analgesi ekkogen uden stimulation - atraumatisk
Dato for indgåelse af kontrakten 22/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn Secma ApS
Officielt navn Vygon Denmark ApS
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0010
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 783 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 522 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0010
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 34
Titel Sygekatetre åbne sug, lige og buede
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0011
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 6 825,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 550,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0011
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- Delkontrakt 36
Titel Sugekatetre med vacuumkontrol konnektor
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0012
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 37 200,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 24 800,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Mediplast A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0012
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- Delkontrakt 36a
Titel Vacuumkontrol konnektor til sugekateter
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0013
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 11 700,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 7 800,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Mediplast A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0013
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 37
Titel Trachealsekret sugesæt
Dato for indgåelse af kontrakten 03/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Nordjylland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0014
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0015
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0016
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0017
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0018
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0019
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 6 825,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 550,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn ICU Medical Danmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0019
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- Delkontrakt 44
Titel Tracheostomi silikone (lignende)
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0020
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0021
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 130 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 87 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn ICU Medical Danmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0021
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 53
Titel Tracheostomi, rensebørster og swabs
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0022
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 17 700,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 11 800,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Intersurgical, filial af Intersurgical AB, Sverige
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0022
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 55
Titel Respiratorfilter, bakterie og vira, mekanisk (HEPA)
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0023
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 4 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 3 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn B. Braun Medical A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0023
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud ja
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 62
Titel Epiduralsæt, Minipack til anlæggelse af epiduralanæstesi
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0024
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 15 450,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 10 300,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn H. Dam Kærgaard A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator U149MKS23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0024
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten U149MKS23- delkontrakt 63
Titel Basis vaskesæt
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Steffensen
E-mail : maka@rn.dk
Telefon : +45 40804621
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alléen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
E-mail : maka@rn.dk
Telefon : 40804621
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Unoquip, filial af Unoquip GmbH, Switzerland
Registreringsnummer : 43710532
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christel Prein
E-mail : cp@unoquip.dk
Telefon : 24942774
Internetadresse : https://www.unoquip.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0010, LOT-0011
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mediplast A/S
Registreringsnummer : 71297128
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gert Marvin
Telefon : 31697225
Internetadresse : https://www.mediplast.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0006, LOT-0012, LOT-0013
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Intersurgical, filial af Intersurgical AB, Sverige
Registreringsnummer : 36966289
By : Farum
Postnummer : 3520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jette Englund
Telefon : 27218800
Internetadresse : https://www.intersurgical.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0022
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : ICU Medical Danmark ApS
Registreringsnummer : 31254701
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Perret-Gentil
Telefon : 40354818
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0019, LOT-0021
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Registreringsnummer : 20343249
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Winnie Iisager
Telefon : 22217467
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0023
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Secma ApS
Registreringsnummer : 29841985
By : Skævinge
Postnummer : 3320
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birgitte Frithioff
E-mail : bf@secma.dk
Telefon : 51885586
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : H. Dam Kærgaard A/S
Registreringsnummer : 77434712
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erik Riis-Krogh
Telefon : 22992515
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0024
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Vygon Denmark ApS
Registreringsnummer : 28327951
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Philipsen
Telefon : 21451010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Pajunk Medical Produkte Gmbh
Registreringsnummer : E189345740
By : Geisingen
Postnummer : 78187
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stuttgart, Stadtkreis   ( DE111 )
Land : Tyskland
Kontaktpunkt : Gitte Kjeldsmark
Telefon : 53780574
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0008, LOT-0009
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : adbbb79c-7016-4d87-8a5c-d0c5951e2626   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   03:16:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   03:16:06 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395917-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.094