23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Roskilde Kommune

Sundhedsordning for medarbejderne i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

395754-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser inden for fysioterapi – Sundhedsordning for medarbejderne i Roskilde Kommune
OJ S 128/2024 03/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Roskilde Kommune
E-mail gittejb@roskilde.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Sundhedsordning for medarbejderne i Roskilde Kommune
Beskrivelse Roskilde Kommune ønsker at genudbyde sundhedsordningen for kommunens ansatte. Sundhedsordningen er et tilbud fra arbejdsgiver til de ansatte, for at fremme medarbejdernes sundhed for i større eller mindre grad, og skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på sundhed og trivsel.
Identifikator for proceduren 1410aa33-7e8d-4d08-b4ea-d685c9a6fde5
Intern identifikator 24-010066
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85142100   Tjenesteydelser inden for fysioterapi
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Rådhus Buen 1    
By   Roskilde
Postnummer   4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Konkurs Konkurs
Korruption Korruption
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord uden for konkurs
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Insolvens Insolvens
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver, der administreres af en kurator
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Ophævelse eller en lignende sanktion Ophævelse eller en lignende sanktion
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af socialsikringsbidrag
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Sundhedsordning for medarbejderne i Roskilde Kommune
Beskrivelse : Roskilde Kommune ønsker at genudbyde sundhedsordningen for kommunens ansatte. Sundhedsordningen er et tilbud fra arbejdsgiver til de ansatte, for at fremme medarbejdernes sundhed for i større eller mindre grad, og skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på sundhed og trivsel.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85142100   Tjenesteydelser inden for fysioterapi
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Rådhus Buen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknisk og faglig formået
Beskrivelse : Det er endvidere et krav at tilbuddet indeholder følgende: • Dokumentation for, at tilbudsgiver har erfaring med sundhedsordning i andre kommuner eller større virksomheder, herunder angivelse af en referenceliste med minimum én reference. Bemærk, at det er et krav, at leverandøren skal have minimum 2 års erfaring i forbindelse med dette, hvorfor der ønskes vedlagt dokumentation for dette. Bemærk, at disse dokumentationer skal vedlægges tilbuddet. Eftersendelse af dokumentation for opfyldelse af udvælgelseskriterierne Efter udbudslovens § 152 kan ordregiver kræve, at tilbudsgiver skal sende dokumentation for at denne ikke er omfattet af en af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde efter udbudslovens §§ 134a,135 og 137. På baggrund heraf, skal den vindende tilbudsgiver senest ved kontraktindgåelsen have fremsendt en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at leverandøren ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens §§ 134a,135 og 137. Serviceattesten må maks. være 6 mdr. gammel fra tilbudsfristen. Leverandører fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan leverandør aflevere dokumentation i henhold til udbudslovens § 152.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveløsning og faglighed
Beskrivelse : Opgaveløsning og faglighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Mulighed for vikardækning ved sygdom, ferie m.m.
Beskrivelse : Mulighed for vikardækning ved sygdom, ferie m.m.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Fleksibilitet og ressourceudnyttelse
Beskrivelse : Fleksibilitet og ressourceudnyttelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Lettilgængeligt bookingsystem, der drives af ordregiver
Beskrivelse : Lettilgængeligt bookingsystem, der drives af ordregiver
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 06/08/2024   07:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Ja
Der kræves en fortrolighedsaftale ja
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
Postadresse : Rådhusbuen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Bollerup
Telefon : +45 30841833
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5413f19f-c1cd-4073-9051-4648dafd3000   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   07:18:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   10:00:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395754-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047