23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet


Region Hovedstaden

385048-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – CT-scannere – Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
OJ S 125/2024 28/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
Beskrivelse : Til tidlig detektion af åreforkalkning og forebyggelse af blodpropper indkøbes 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Identifikator for proceduren : 9b393484-9087-4ce2-8bba-3f5e50488efe
Intern identifikator : 24043479
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Region Hovedstaden
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet
Beskrivelse : Til tidlig detektion af åreforkalkning og forebyggelse af blodpropper indkøbes 2 stk. GE Healthcare CT-skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Intern identifikator : 24043479
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33115100   CT-scannere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Mængde : 2  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Region Hovedstaden
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 18 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Til tidlig detektion af åreforkalkning og forebyggelse af blodpropper er der klinisk behov for 2 skannere, der kan skanne personer med høj og meget høj puls, uden at denne høje puls først mindskes med medicin (betablokkere). Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne samlede funktionalitet opfyldes af andet udstyr på markedet end af GE Healthcare Apex CT skanner.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 370546
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 18 000 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24043479
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. GE Healthcare CT-Skannere til Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Registreringsnummer : 26527791
Postadresse : Park Allé 295    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 4329 5400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By : xxx
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xxxx@xxxx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9fce7903-5eed-40d5-a91f-f8ce522e0e5f   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   13:26:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   13:26:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 385048-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.062