23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

CRRT akut-dialyseapparter og forbrugsvarer


Region Sjælland

378252-2024 - Resultater
Danmark – Apparatur til nyredialyse – CRRT akut-dialyseapparter og forbrugsvarer
OJ S 123/2024 26/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : CRRT akut-dialyseapparter og forbrugsvarer
Beskrivelse : Udbud af 4 stk. CRRT dialyseapparater samt option på yderligere 19 stk. i kontraktens løbetid. Derudover tilhørende forbrugsvarer i apparaternes levetid på forventet 10 år. Ordregivere: Region Sjælland og Region Nordjylland.
Identifikator for proceduren : f96d7bf1-4a75-44de-a3d8-2e10b4db760e
Tidligere bekendtgørelse : 6cc3923a-51f2-4fe4-b808-650f99703a1b-01
Intern identifikator : RS-N 365733/ 2024
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Region Sjællands og eventuelt Region Nordjyllands område.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 33 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har annulleret udbuddet, idet der er fundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. For eksempel blev det angivet i Udbudsbekendtgørelsen, at der skulle indgås otte parallelle rammeaftaler, men der skal kun indgås rammeaftale med én leverandør. Derudover var rammeaftalens varighed angives til både hhv. 14 og 16 år. Yderligere er der i Udbudsbekendtgørelsen ikke beskrevet egnethedskrav for både Teknisk og faglig formåen samt Økonomisk og finansiel formåen. Disse egnethedskrav er dog beskrevet i Udbudsbetingelserne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : CRRT akut-dialyseapparter og forbrugsvarer
Beskrivelse : Udbud af 4 stk. CRRT dialyseapparater samt option på yderligere 19 stk. i kontraktens løbetid. Derudover tilhørende forbrugsvarer i apparaternes levetid på forventet 10 år. Ordregivere: Region Sjælland og Region Nordjylland.
Intern identifikator : RS-N 365733/ 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Region Sjællands og eventuelt Region Nordjyllands område.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 33 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver har annulleret udbuddet, idet der er fundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. For eksempel blev det angivet i Udbudsbekendtgørelsen, at der skulle indgås otte parallelle rammeaftaler, men der skal kun indgås rammeaftale med én leverandør. Derudover var rammeaftalens varighed angives til både hhv. 14 og 16 år. Yderligere er der i Udbudsbekendtgørelsen ikke beskrevet egnethedskrav for både Teknisk og faglig formåen samt Økonomisk og finansiel formåen. Disse egnethedskrav er dog beskrevet i Udbudsbetingelserne.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : .
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, for hvilke det ikke er verificeret, om de er antagelige eller uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, for hvilke det ikke er verificeret, om de er antagelige eller uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, for hvilke det ikke er verificeret, om de er antagelige eller uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Rasmussen
Telefon : +45 21260911
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Region Sjælland
Telefon : 21260911
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 35207b9a-63d1-46f3-b370-2b6fb7adb7f4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   12:46:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   13:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 378252-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.047