23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm


Region Midtjylland

365857-2024 - Resultater
Danmark – Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger – Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
OJ S 119/2024 20/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
Beskrivelse : Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Der udbydes 1 lægekapacitet. Kontrakten vil løbe i 4 år gældende fra d. 1. september 2024 med mulighed for 1 års forlængelse. Bemærk at der kan være krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med kontraktens ophør.
Identifikator for proceduren : 0d4b8b74-df73-49c4-91c7-60f6af2dc0d9
Tidligere bekendtgørelse : e36c9b81-81bb-4596-b9c4-820015e3d1cc-01
Intern identifikator : 1-30-72-85-24
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Der er tale om sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som udbydes i henhold til lightregimet i udbudslovens afsnit III.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
2.1.2.
Udførelsessted
By : Thyholm
Postnummer : 7790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres, som følge af ændrede behov. Region Midtjylland hjemtager opgaven.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
Beskrivelse : Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Der udbydes 1 lægekapacitet. Kontrakten vil løbe i 4 år gældende fra d. 1. september 2024 med mulighed for 1 års forlængelse. Bemærk at der kan være krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med kontraktens ophør.
Intern identifikator : 1-30-72-85-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
5.1.2.
Udførelsessted
By : Thyholm
Postnummer : 7790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der er mulighed for 1 års forlængelse.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres, som følge af ændrede behov. Region Midtjylland hjemtager opgaven.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Skottenborg 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ditte Marie Coops
Telefon : +45 30635084
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c4d3a5d9-823a-4a3e-955d-950402614b10   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   10:28:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   11:00:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 365857-2024
EUT-S-nummer : 119/2024
Offentliggørelsesdato : 20/06/2024

Send til en kollega

0.047