23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Udbud af levering af tandklinikunits


Gladsaxe Kommune

355512-2024 - Resultater
Danmark – Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder – Udbud af levering af tandklinikunits
OJ S 116/2024 17/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af levering af tandklinikunits
Beskrivelse : Udbud af rammeaftale omfattende levering af 9 tandklinikunits inkl. skærm til tandklinikkerne på skolerne i Gladsaxe Kommune. Herudover omfatter det udbudte, nedtagning og re-installation af eksisterende tandklinikunits, samt bortskaffelse af tandklinikunits.
Identifikator for proceduren : 1556b0d4-2778-4553-80c2-a91208ae5905
Tidligere bekendtgørelse : 1deaf3fc-0ba3-4e2b-866f-1a20779e843f-01
Intern identifikator : 24-3-88.12.00-G01
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af levering af tandklinikunits
Beskrivelse : Udbud af rammeaftale omfattende levering af 9 tandklinikunits inkl. skærm til tandklinikkerne på skolerne i Gladsaxe Kommune. Herudover omfatter det udbudte, nedtagning og re-installation af eksisterende tandklinikunits, samt bortskaffelse af tandklinikunits.
Intern identifikator : 24-3-88.12.00-G01
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på køb, levering, montering og installation af 1 yderlige tandklinikunit med tilhørende 22" skærm.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris udregnes til point efter en lineær model.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Komfort og brugervenlighed for patienten, ergonomi og brugervenlighed for medarbejderen og service i garantiperioden.
Beskrivelse : Tildelingskriteriet indeholder 3 underkriterier: Komfort og brugervenlighed for patienten, Ergonomi og brugervenlighed for medarbejderen og service i garantiperioden. Alle underkriterier vægter ligeligt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Gladsaxe Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Gladsaxe Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer : ORG-62761113
Postadresse : Rådhus Allé 7    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Folkmann Ipsen
Telefon : 39575144
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d75f4694-6a36-4d7c-b998-3160eb878704   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/06/2024   11:33:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/06/2024   11:35:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 355512-2024
EUT-S-nummer : 116/2024
Offentliggørelsesdato : 17/06/2024

Send til en kollega

0.062