23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)


Region Midtjylland

352758-2024 - Resultater
Danmark – Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi – Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
Beskrivelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen.
Identifikator for proceduren : e6df7c65-f6ee-4a60-926a-26c2798f0c73
Tidligere bekendtgørelse : eca69f69-3558-440f-b46d-6c235ef74149-01
Intern identifikator : 1-23-4-72-15-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33150000   Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
Beskrivelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen.
Intern identifikator : 1-23-4-72-15-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33150000   Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Fast værdi (i alt) : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 585 735,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Softwaren skal supplere og indgå i den nuværende digitale og udstyrsmæssige infrastruktur på DCPT. DCPT har Aria, Eclipse og ProBeam fra Varian, Siemens Healthineers, som hhv. Oncology Information System (OIS), primære TPS og protonbehandlingssystem. Det er et ufravigeligt krav, at den supplerende software er godkendt til klinisk brug, og at softwaren er i klinisk brug på protonterapiklinikker med samme OIS og protonbehandlingssystem. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen. Det er således et ufravigeligt krav, at softwaren skal kunne LET-optimere dosisfordelingen som en integreret og samtidig del af robust optimering. Som minimum skal optimeringen tage hensyn til begrænsning af LET, som dosisvægtet middelværdi, i områder med dosis over en given størrelse. LET-begrænsningen skal indgå i robusthedsoptimeringen sammen med og i kombinationer med geometriske og rækkeviddemæssige usikkerheder for samtidigt at sikre behandlingsrobusthed. Da det udelukkende er RayStation fra RaySearch, som lever op til disse ufravigelige krav, agter ordregiver at tildele kontrakten til RaySearch, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan opfyldes af én bestemt økonomisk aktør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1-23-4-72-15-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-15-24
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Peters
Telefon : +45 24858293
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 556322-6157
Postadresse : P.O. Box 45169    
By : Stockholm
Postnummer : 10430
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Laura Antonovic
Telefon : +46 8 510 530 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 00901427-666a-49a9-8969-6a648e76fa21   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   11:19:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   11:30:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 352758-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.046