23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Opgradering af MR skanner


Region Midtjylland

352027-2024 - Resultater
Danmark – MR-skanner – Opgradering af MR skanner
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Opgradering af MR skanner
Beskrivelse : Røntgen og skanning, Regionshospitalet Randers skal indkøbe Opgradering af 1.5T MR skanner til generelle MR undersøgelser. Der er behov for følgende: • Skanning af hoved og ekstremiteter med fleksible spoler uden tab af billedkvalitet. • Mulighed for anvendelse af avanceret AI baseret rekonstruktion i et bredt udvalg af sekvenser (2D, 3D, propeller og diffusion).
Identifikator for proceduren : 8a69f55f-c71b-4346-9e8b-871bcb6c6825
Tidligere bekendtgørelse : b4458c87-6194-4045-bba7-65042fee2b75-01
Intern identifikator : 1-23-4-72-14-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33113100   MR-scannere
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skovlyvej 15    
By : Randers
Postnummer : 8930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Opgradering af MR skanner
Beskrivelse : Røntgen og skanning, Regionshospitalet Randers skal indkøbe Opgradering af 1.5T MR skanner til generelle MR undersøgelser. Der er behov for følgende: • Skanning af hoved og ekstremiteter med fleksible spoler uden tab af billedkvalitet. • Mulighed for anvendelse af avanceret AI baseret rekonstruktion i et bredt udvalg af sekvenser (2D, 3D, propeller og diffusion).
Intern identifikator : 1-23-4-72-14-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33113100   MR-scannere
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skovlyvej 15    
By : Randers
Postnummer : 8930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Fast værdi (i alt) : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 300 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Røntgen og skanning, Regionshospitalet Randers skal indkøbe Opgradering af 1.5T MR skanner til generelle MR undersøgelser. Der er behov for følgende: • Skanning af hoved og ekstremiteter med fleksible spoler uden tab af billedkvalitet. • Mulighed for anvendelse af avanceret AI baseret rekonstruktion i et bredt udvalg af sekvenser (2D, 3D, propeller og diffusion). En afsøgning af markedet har vist, at der kun findes én leverandør, som kan levere udstyr, der lever op til de ovenfor beskrevne ufravigelige krav: GE Artist opgradering. Region Midtjylland har derfor til hensigt at tildele kontrakten til GE HealthCare Danmark A/S under henvisning til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, hvorefter indkøbet kan foretages uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, idet udstyret udelukkende kan leveres af en bestemt aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Det bemærkes desuden, at der vil være en ressourcebesparelse i følgende: • Kort installationstid på grund af minimale bygningsmæssige ændringer, og dermed kort nedetid. • Kort nedetid på MR-skanneren ifm. opgradering i stedet for udskiftning. • Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer vil være væsentlig reduceret, da magneten genanvendes, og der derfor ikke skal transporteres en magnet ud og ind i bygningen, og der ikke skal foretages ændringer i faradayburet. Der er tale om et bæredygtigt indkøb, da mange af delene af det gamle udstyr genanvendes i det opgraderede system.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1-23-4-72-14-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-14-24
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Peters
Telefon : +45 24858293
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 26 52 77 91
Postadresse : Park Allé 295    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Poul Erik Holm
Telefon : 23 83 58 68
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e21370a0-4610-468b-acac-914ca343cf60   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   11:10:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   11:30:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 352027-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.063