23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

349448-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Angiografirum – Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
OJ S 114/2024 13/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Beskrivelse : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Identifikator for proceduren : f069ed4e-84ec-4449-9bcd-88fa1a516bbe
Intern identifikator : 24039262
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Beskrivelse : Opgradering af interventionsrum nr. 4 & 6 på Kard lab. på Rigshospitalet
Intern identifikator : 24039262
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 11 775 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Begrundelse for direkte tildeling: Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Da eksisterende angiografi-systemer alene kan opgraderes af producenten vil denne kontrakt blive tildelt til eneste mulige leverandør. Opgradering og fremtidssikring af de eksisterende interventionsrum nr. 4 & 6 foretages med genbrug af dele af det eksisterende udstyr, og at der ingen bygningsmæssige ændringer kræves for at installere udstyret i afdelingen. Et skifte af leverandør ville gøre det nødvendigt for Region Hovedstaden at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder. Ydermere betyder den minimale ombygning af de eksisterende systemer kort nedetid, da det nye udstyr kan placeres og opbygges på samme grundkonfiguration som det nuværende. Aftalen er således omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven §80 Stk. 3. Ordregiver agter således at indgå aftale om opgradering af angiografi-systemer med Siemens Healthcare A/S, efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1057762
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24039262 _E01
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 41 71 50 00
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 20 26 80 21
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2eabf0c4-d8a7-4aa4-adee-889ab6152b4c   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/06/2024   06:57:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/06/2024   07:00:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 349448-2024
EUT-S-nummer : 114/2024
Offentliggørelsesdato : 13/06/2024

Send til en kollega

0.062