23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

EU-Udbud diabetiske forbrugsartikler


Høje-Taastrup Kommune

347809-2024 - Resultater
Danmark – Medicinske forbrugsmaterialer – EU-Udbud diabetiske forbrugsartikler
OJ S 113/2024 12/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-Udbud diabetiske forbrugsartikler
Beskrivelse : Høje-Taastrup Kommune udbyder diabetiske forbrugsartikler
Identifikator for proceduren : 39dbfadd-7e3a-41b4-8723-936d02335937
Intern identifikator : 24/6299
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141220   Kanyler, 33141300   Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning, 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141900   Blodlancetter, 33196000   Medicinske hjælpemidler, 33196100   Hjælpemidler til ældre, 33196200   Hjælpemidler til handicappede, 33615000   Lægemidler mod diabetes
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Høje-Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 900 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Høje-Taastrup Kommune har valgt at annullere udbuddet / tildelingen da det er uklart om apparater og teststrimler skal kunne kombineres samt uklarhed om kvalitet af tilbudte produkter.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-Udbud diabetiske forbrugsartikler
Beskrivelse : Høje-Taastrup Kommune udbyder diabetiske forbrugsartikler
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141220   Kanyler, 33141300   Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning, 33141320   Nåle til medicinsk brug, 33141900   Blodlancetter, 33196000   Medicinske hjælpemidler, 33196100   Hjælpemidler til ældre, 33196200   Hjælpemidler til handicappede, 33615000   Lægemidler mod diabetes
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Høje-Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Høje-Taastrup Kommune har valgt at annullere udbuddet / tildelingen da det er uklart om apparater og teststrimler skal kunne kombineres samt uklarhed om kvalitet af tilbudte produkter.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : 50
Beskrivelse : Vægtet kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : 50
Beskrivelse : Vægtet pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Nævnets Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Nævnets Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Nævnets Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Nævnets Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Høje-Taastrup Kommune
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Registreringsnummer : 19501817
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Blak
E-mail : PiaBl@htk.dk
Telefon : +45 43591507
Internetadresse : https://www.htk.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnets Hus
Registreringsnummer : 37795526
Afdeling : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b24cc9a2-96f2-4a41-9da8-614632bb8748   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/06/2024   07:00:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/06/2024   07:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 347809-2024
EUT-S-nummer : 113/2024
Offentliggørelsesdato : 12/06/2024

Send til en kollega

0.049