23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Profylaksebekendtgørelse vedrørende levering af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

345825-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Profylaksebekendtgørelse vedrørende levering af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen
OJ S 113/2024 12/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Profylaksebekendtgørelse vedrørende levering af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen
Beskrivelse : Københavns Kommune, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal indkøbe og installere 10 medicinudleveringsbokse med køl, som skal installeres på 10 lokationer, hvor hjemmeplejeenhederne kører ud fra. Medicinudleveringsboksene har til formål at reducere tidsforbruget til apotekerbesøg for medarbejderne i Hjemmeplejen. Indkøb og levering af medicinudleveringsboksene skal foregå i 3. og 4. kvartal 2024.Kontraktperioden er fra 2024 og frem til medicinudleveringsboksene ikke længere skal anvendes, hvilket som minimum vil være 4 år.Kontraktværdien er på DKK 1.507.000 (eksklusiv moms) til indkøb af 10 medicinudleveringsbokse samt en årlig serviceaftale til en værdi af 320.000 kr., når alle bokse er i drift, hvilket forventes fra 2025.Krav til medicinudleveringsboksenes funktionalitet:- Medicinudleveringsbokse skal være modulopbyggede med individuelle opbevaringsrum til den enkelte borgers medicin.- Medicinudleveringsboksene skal kunne rengøres efter nationale standarder.- Medicinudleveringsbokse skal have opbevaringsrum ved enten stue- eller køleskabstemperatur.- Medicinudleveringsbokse skal kunne betjenes af apotekets medarbejdere, som skal levere medicin til boksene. Software skal derfor være kompatibelt med danske apotekersystemer.- Medicinudleveringsboksene skal ligeledes kunne betjenes af medarbejdere i hjemmeplejen, hvorfor software skal være på dansk. Medarbejdere leverer efterfølgende medicinen til de enkelte borgere.- Medarbejderne skal kunne modtage besked om ny levering til medicinudleveringsboksen via en sms-advisering.- Medarbejdere i hjemmeplejen skal modtage en sms med en kode, der kan åbne et opbevaringsrum i medicinudleveringsboksen, når apoteket har leveret medicin.- Medicinboksene og tilhørende software skal overholde gældende GDPR-regler.- Medicinudleveringsboksene skal sende SMS temperaturalarmer, hvis temperaturkravene til opbevaring af medicin ved hhv. stuetemperatur og køleskabstemperatur overskrides.Service:- Der skal indgå oplæring i Medicinudleveringsbokses funktionalitet.- Der skal være brugermanual på dansk.- Der skal være adgang til service på dansk.- Leverandør skal kunne levere dag til dag service ift. evt. systemnedbrud m.m.- Der skal være mulighed for at leverandør udfører et generelt servicetjek årligt på alle 10 medicinudleveringsbokse for på den måde at vedligeholde medicinboksene.Samarbejde med apotek:- Leverandøren skal kunne samarbejde med de lokale apoteker i København. Der skal leveres både planlagt og akut medicin til medicinudleveringsboksene. Det er et krav, at software og brugerfladen kan anvendes indenfor de eksisterende apotekersystemer.Nødvendige godkendelser:Medicinudleveringsboksene skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
Identifikator for proceduren : 5ebef26a-4ee3-4662-94cf-594a2562093d
Intern identifikator : 2024-0188132
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33192000   Møbler til medicinsk brug, 37414200   Kølebokse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Profylaksebekendtgørelse vedrørende levering af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen
Beskrivelse : Københavns Kommune, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal indkøbe og installere 10 medicinudleveringsbokse med køl, som skal installeres på 10 lokationer, hvor hjemmeplejeenhederne kører ud fra. Medicinudleveringsboksene har til formål at reducere tidsforbruget til apotekerbesøg for medarbejderne i Hjemmeplejen. Indkøb og levering af medicinudleveringsboksene skal foregå i 3. og 4. kvartal 2024.Kontraktperioden er fra 2024 og frem til medicinudleveringsboksene ikke længere skal anvendes, hvilket som minimum vil være 4 år.Kontraktværdien er på DKK 1.507.000 (eksklusiv moms) til indkøb af 10 medicinudleveringsbokse samt en årlig serviceaftale til en værdi af 320.000 kr., når alle bokse er i drift, hvilket forventes fra 2025.Krav til medicinudleveringsboksenes funktionalitet:- Medicinudleveringsbokse skal være modulopbyggede med individuelle opbevaringsrum til den enkelte borgers medicin.- Medicinudleveringsboksene skal kunne rengøres efter nationale standarder.- Medicinudleveringsbokse skal have opbevaringsrum ved enten stue- eller køleskabstemperatur.- Medicinudleveringsbokse skal kunne betjenes af apotekets medarbejdere, som skal levere medicin til boksene. Software skal derfor være kompatibelt med danske apotekersystemer.- Medicinudleveringsboksene skal ligeledes kunne betjenes af medarbejdere i hjemmeplejen, hvorfor software skal være på dansk. Medarbejdere leverer efterfølgende medicinen til de enkelte borgere.- Medarbejderne skal kunne modtage besked om ny levering til medicinudleveringsboksen via en sms-advisering.- Medarbejdere i hjemmeplejen skal modtage en sms med en kode, der kan åbne et opbevaringsrum i medicinudleveringsboksen, når apoteket har leveret medicin.- Medicinboksene og tilhørende software skal overholde gældende GDPR-regler.- Medicinudleveringsboksene skal sende SMS temperaturalarmer, hvis temperaturkravene til opbevaring af medicin ved hhv. stuetemperatur og køleskabstemperatur overskrides.Service:- Der skal indgå oplæring i Medicinudleveringsbokses funktionalitet.- Der skal være brugermanual på dansk.- Der skal være adgang til service på dansk.- Leverandør skal kunne levere dag til dag service ift. evt. systemnedbrud m.m.- Der skal være mulighed for at leverandør udfører et generelt servicetjek årligt på alle 10 medicinudleveringsbokse for på den måde at vedligeholde medicinboksene.Samarbejde med apotek:- Leverandøren skal kunne samarbejde med de lokale apoteker i København. Der skal leveres både planlagt og akut medicin til medicinudleveringsboksene. Det er et krav, at software og brugerfladen kan anvendes indenfor de eksisterende apotekersystemer.Nødvendige godkendelser:Medicinudleveringsboksene skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
Intern identifikator : 2024-0188132
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33192000   Møbler til medicinsk brug, 37414200   Kølebokse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Ordregiver har via en vejledende forhåndsmeddelelse, jf. bekendtgørelsesnummer 302847-2024, forsøgt at række ud til markedet med henblik på at undersøge antallet af potentielle tilbudsgivere med interesse i den kommende kontrakt vedrørende levering af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen. Som resultat af denne forhåndsmeddelelse var der kun én mulig leverandør, som tilkendegav deres interesse. På baggrund af dette har ordregiver vurderet, at der kun findes én leverandør (Nordic Robotics ApS), som kan varetage opgaven og levere medicinboksene. Ordregiver har derfor til hensigt at tildele kontrakten til Nordic Robotics ApS, Koldkilde 37, 8520 Lystrup, CVR-nr. 38829718, i overensstemmelse med § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal indgives inden for en frist på 10 dage fra offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordic Robotics
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Fahim Mohammad Saber
E-mail : dw9m@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordic Robotics
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 38829718
Afdeling : Mohsen2121
Postadresse : Koldkilde 37,    
By : Lystrup
Postnummer : 8520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 9153 7211
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 58b86bce-8371-44d6-96cf-ad90fbef8c9a   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/06/2024   12:43:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/06/2024   12:47:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 345825-2024
EUT-S-nummer : 113/2024
Offentliggørelsesdato : 12/06/2024

Send til en kollega

0.047