23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Diatermi og Karforsegling (1)


Region Hovedstaden

338107-2024 - Resultater
Danmark – Udstyr til elektrokirurgi – Diatermi og Karforsegling (1)
OJ S 110/2024 07/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Diatermi og Karforsegling (1)
Beskrivelse : Udbud af Diatermi og Karforsegling til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner. Udbuddet vedrører indkøb af Diatermi og Karforsegling for Region Hovedstaden samt Region Sjælland (option). Der udbydes produkter til Diatermi og Karforsegling, fordelt på 8 delaftaler, jf. Tilbudslisten samt nedenstående oplistning.
Identifikator for proceduren : b3b559d4-e863-4bfb-bfed-3c805ac6d964
Tidligere bekendtgørelse : c5e0ce1f-e535-484c-b254-a7b064fd41ef-01
Intern identifikator : 23031986
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 120 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 180 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Nej
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 / Monopolær engangs-diatermihåndtag med integreret røgsug
Beskrivelse : Delaftale vedrørende Monopolær engangs-diatermihåndtag med integreret røgsug.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 300 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 / Monopolær engangsdiatermihåndtag med integreret teleskop røgsug
Beskrivelse : Delaftale vedrørende monopolær engangsdiatermihåndtag med integreret teleskop røgsug
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 700 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for Miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 / L-Hook elektrode med håndtag til laparoskopi
Beskrivelse : Delaftale vedrørende L-Hook elektrode med håndtag til laparoskopi.
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 / Neutralplade med kabel
Beskrivelse : Delaftale vedrørende neutralplade med kabel.
Intern identifikator : Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delaftale 5 / Bipolar engangspincet med non-stick spids og kabel
Beskrivelse : Delaftale vedrørende bipolar engangspincet med non-stick spids og kabel
Intern identifikator : Delaftale 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 700 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delaftale 6 / Avanceret bipolær
Beskrivelse : Delaftale vedrørende avanceret bipolær.
Intern identifikator : Delaftale 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 58 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 87 700 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Delaftale 8 / Kombineret ultralyd og bipolære energi
Beskrivelse : Delaftale vedrørende kombineret ultralyd og bipolære energi
Intern identifikator : Delaftale 8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33164000   Udstyr til laparoskopi, 33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se pkt. 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 19 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 29 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 33

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøkrav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) : 7
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 88 158 064,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 154 600 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 102 900 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 300 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 3 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Stryker Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009533-1
Titel : Engangsdiatermihåndtag med røgsug
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 700 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 3 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Stryker Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009533-2
Titel : Engangsdiatermihåndtag m. røgsug telesk.
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Blue Surgical ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009536
Titel : L-Hook
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 3 900 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009537-1
Titel : Neutralplade med kabel
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 20 700 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 13 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EE Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009538
Titel : Bipolære engangspincetter (NON-stik)
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 87 700 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 58 400 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009537-2
Titel : Avanceret bipolær
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
Vinder :
Officielt navn : Applied Medical Danmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009600
Titel : Avanceret bipolær
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 29 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 19 900 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Olympus Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 6
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009539
Titel : Kombineret ultralyd og bipolære energi
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Yakup Demirtas
Telefon : +45 38665000
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 000000
By : x
Postnummer : 1234
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
E-mail : XXX@XXX.XX
Telefon : 0000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Stryker Danmark
Registreringsnummer : 21327581
By : København
Postnummer : 1532
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michael Roat
Telefon : 29115599
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Blue Surgical ApS
Registreringsnummer : 30198964
By : Virum
Postnummer : 2830
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas Volder Andersen
Telefon : 61502999
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Applied Medical Danmark ApS
Registreringsnummer : 43278584
By : Gladsaxe
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Esbensen
Telefon : 60650424
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0006
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Registreringsnummer : 18491370
By : København
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Hansen
Telefon : 30119353
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004 LOT-0006
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : EE Healthcare
Registreringsnummer : 63305014
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henning Dupont
Telefon : 61393760
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Olympus Danmark A/S
Registreringsnummer : 16316296
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Fridtjof Christiansen
Telefon : 40706506
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0007
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b18d4369-4e7a-4116-8f62-80f0cfad0c3b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/06/2024   10:36:59 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/06/2024   11:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 338107-2024
EUT-S-nummer : 110/2024
Offentliggørelsesdato : 07/06/2024

Send til en kollega

0.11