23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gentofte Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst


Gentofte Kommune

313484-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Gentofte Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ballerup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Rudersdal Kommune
Køberens retlige status : Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst
Beskrivelse : Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, og Ru-dersdal Kommune udbyder herved i fællesskab én rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til alle kommunale tandklinikker i de tilsluttede kommuner, der alle er at betragte som ordregivere. Der udbydes således fem enslydende 2-årige rammeaftaler og med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ved anvendelse af alle optioner om forlængelse af aftalen (samlet 4 år) anslås kontrakterne til at have en samlet anslået værdi på 15 mio. kr. og estimeret maksimal værdi på 20 mio. kr. Værdien af den enkelte kommunes rammeaftale (samlet 4 år) er angivet nedenfor: Kommune Anslået værdi for hhv. kontraktperioden i kr. og maksimal værdi for kon-traktperioden ( kr.) Ballerup 2.200.000, 3.000.000 Frederiksberg Kommune 4.800.000, 6.400.000 Gentofte Kommune 3.600.000, 4.800.000 Gladsaxe Kommune 2.400.000, 3.200.000 Rudersdal 2.000.000, 2.600.000 Aftalen omfatter Leverandørens fulde sortiment af dentale forbrugsartikler som nærmere defineret i Bilag 2. Kravspecifikation. Leverandøren skal som minimum have 10.000 produkter fordelt på de 64 generiske produktgrupper som Ordregiver har angivet i kravspecifikationen krav nr. 11.1 - 11.64.
Identifikator for proceduren : 99097a07-2bbd-4839-b11b-baa27580dd3f
Tidligere bekendtgørelse : dcfadf4f-e1e7-45f7-a098-d3b3cbf5e1d0-01
Intern identifikator : ICØ200002
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug, 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder, 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131300   Tandlægeinstrumenter til engangsbrug, 33131400   Dental sonde, 33131500   Instrument til tandudtrækning, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33132000   Tandimplantat, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33134000   Tilbehør til endodonti, 33135000   Ortodontisk udstyr, 33136000   Roterende og slibende instrument, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33138000   Produkter til tandproteser og tandregulering, 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer, 33141420   Operationshandsker, 33711540   Parafarmaceutiske cremer eller lotioner, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33763000   Papirhåndklæder, 33764000   Papirservietter
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kommunale tandklinikker i hhv. Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune samt Rudersdal Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst
Beskrivelse : Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, og Ru-dersdal Kommune udbyder herved i fællesskab én rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til alle kommunale tandklinikker i de tilsluttede kommuner, der alle er at betragte som ordregivere. Der udbydes således fem enslydende 2-årige rammeaftaler og med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ved anvendelse af alle optioner om forlængelse af aftalen (samlet 4 år) anslås kontrakterne til at have en samlet anslået værdi på 15 mio. kr. og estimeret maksimal værdi på 20 mio. kr. Værdien af den enkelte kommunes rammeaftale (samlet 4 år) er angivet nedenfor: Kommune Anslået værdi for hhv. kontraktperioden i kr. og maksimal værdi for kon-traktperioden ( kr.) Ballerup 2.200.000, 3.000.000 Frederiksberg Kommune 4.800.000, 6.400.000 Gentofte Kommune 3.600.000, 4.800.000 Gladsaxe Kommune 2.400.000, 3.200.000 Rudersdal 2.000.000, 2.600.000 Aftalen omfatter Leverandørens fulde sortiment af dentale forbrugsartikler som nærmere defineret i Bilag 2. Kravspecifikation. Leverandøren skal som minimum have 10.000 produkter fordelt på de 64 generiske produktgrupper som Ordregiver har angivet i kravspecifikationen krav nr. 11.1 - 11.64.
Intern identifikator : ICØ200002
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug, 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder, 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131300   Tandlægeinstrumenter til engangsbrug, 33131400   Dental sonde, 33131500   Instrument til tandudtrækning, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33132000   Tandimplantat, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33134000   Tilbehør til endodonti, 33135000   Ortodontisk udstyr, 33136000   Roterende og slibende instrument, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33138000   Produkter til tandproteser og tandregulering, 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer, 33141420   Operationshandsker, 33711540   Parafarmaceutiske cremer eller lotioner, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33763000   Papirhåndklæder, 33764000   Papirservietter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : 2*12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kommunale tandklinikker i hhv. Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune samt Rudersdal Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Omstilling til en cirkulær økonomi
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet ”Pris” evalueres via en på forhånd udvalgt og ” låst”, men ikke offentliggjort, re-præsentativ produktliste (i det følgende kaldt Produktliste) og opgaven tildeles, den tilbudsgiver, der kan tilbyde den laveste evalueringstekniske pris for det fiktive indkøb af produkterne på Produktlisten. Den evalueringstekniske pris for hvert produkt beregnes ved " tilbudsgivers pris* volument for forventede årligt indkøb" af hver varelinje, hvorved der foretages en implicit vægtning af den evalueringstekniske pris for hvert varelinje. Den evalueringstekniske pris vil være prisen for det samlede fiktive indkøb - af produkterne på Produktlisten - på baggrund af de af Tilbudsgiver tilbudte priser.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Ordregiver vil foretage evalueringen, som har til formål at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Tildelingskriteriet ”Pris” evalueres via en på forhånd udvalgt og ” låst”, men ikke offentliggjort, re-præsentativ produktliste (i det følgende kaldt Produktliste) og opgaven tildeles, den tilbudsgiver, der kan tilbyde den laveste evalueringstekniske pris for det fiktive indkøb af produkterne på Produktlisten. Den evalueringstekniske pris for hvert produkt beregnes ved " tilbudsgivers pris* volument for forventede årligt indkøb" af hver varelinje, hvorved der foretages en implicit vægtning af den evalueringstekniske pris for hvert varelinje. Den evalueringstekniske pris vil være prisen for det samlede fiktive indkøb - af produkterne på Produktlisten - på baggrund af de af Tilbudsgiver tilbudte priser.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ordregiver er i medfør af § 3 i lov om Klagenævnet for Udbud forpligtet til efter underretningen om tildelingsbeslutningen at afvente udløbet af en standstill-periode inden indgåelse af rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Gentofte Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Gentofte Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 15 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordenta A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/6
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 15 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0001
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 22/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Nordenta A/S
Tilbud :
Officielt navn : Plandent A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Gentofte Kommune
Registreringsnummer : 19438414
Afdeling : Udbud og Kontrakt
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Muzeyyem Boztoprak
E-mail : mboz@gentofte.dk
Telefon : 20223058
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Ballerup Kommune
Registreringsnummer : 58271713
Afdeling : 58271713
Postadresse : Hold-an Vej 7    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Seda Cengiz
E-mail : scen@balk.dk
Telefon : 20691274
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer : 62761113
Afdeling : 62761113
Postadresse : Rådhus Allé 7    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Folkmann Ipsen
Telefon : 39575144
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Rudersdal Kommune
Registreringsnummer : 29188378
Afdeling : 29188378
Postadresse : Øverødvej 2    
By : Holte
Postnummer : 2840
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Rønde Frederiksen
Telefon : 46112039
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : 11259979
Afdeling : Økonomi og Udbud, Udbud Kommunaldirektørområdet
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Bredmose Holm
Telefon : 38212353
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Nordenta A/S
Registreringsnummer : ORG-Nordenta A/S
Postadresse : Nydamsvej 8    
By : Hørning
Postnummer : 8362
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Eis
E-mail : pe@nordenta.dk
Telefon : 26880604
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Plandent A/S
Registreringsnummer : 775573189
Postadresse : jydekrogen 16    
By : Vallensbæk
Postnummer : 2625
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Trige
Telefon : 43664408
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c5d3a365-eaa2-4ac0-af4a-6418463ec007   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   11:02:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   11:08:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 313484-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.062