23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Dentale forbrugsartikler - 2023-0501981


Aarhus Universitet

308263-2024 - Resultater
Danmark – Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder – Dentale forbrugsartikler - 2023-0501981
OJ S 100/2024 24/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Dentale forbrugsartikler - 2023-0501981
Beskrivelse : Formålet med nærværende udbudsproces er at finde den tilbudsgiver, der løbende kan levere samtlige de dentale produkter, der indgår i driften af tandlægeklinikken og behandlingen af patienter på institut for Odontologi og Sundhed på Aarhus Universitet til en skarp pris. På denne baggrund, vil Aftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå skarpe priser på de typisk an-vendte produkter, som ordregiver efterspørger samt muligheden for at gøre brug af leverandørens brede udvalg af forbrugsartikler i form af et bagkatalog. Det er afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at byde ind med kon-kurrencedygtige priser og et bredt sortiment.
Identifikator for proceduren : 72296aad-b073-4951-92b5-0e4dd6586d7c
Tidligere bekendtgørelse : e8298509-f529-4f48-9a58-3b5efa2059dc-01
Intern identifikator : 2023-0501981
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud i tilknytning til nærværende udbud. Det skal understreges, at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud som blandt andet angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131110   Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj, 33131112   Dentalbørster, 33131114   Tandpolereværktøj, 33131131   Fingerbeskyttere til tandlægebrug, 33131141   Spejle til tandlægebrug, 33131151   Rodspidshakkere til tandlægebrug, 33131152   Tandrensningsinstrumenter, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33134000   Tilbehør til endodonti, 33135000   Ortodontisk udstyr, 33136000   Roterende og slibende instrument, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33138100   Tandproteser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vennelyst Boulevard 9    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering skal forekomme på denne adresse.
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Høegh-Guldbergsgade 8,    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering skal forekomme på denne adresse.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation: Før tildeling af Kontrakten skal Kunden kræve, at Tilbudsgiveren som Kunden har til hensigt at tildele Kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Kunden kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Kunden kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Kunden kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Kunden allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Kunden beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland o Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Kunden vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af Serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular A – Konsortieerklæring.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Dentale forbrugsartikler - 2023-0501981
Beskrivelse : Formålet med nærværende udbudsproces er at finde den tilbudsgiver, der løbende kan levere samtlige de dentale produkter, der indgår i driften af tandlægeklinikken og behandlingen af patienter på institut for Odontologi og Sundhed på Aarhus Universitet til en skarp pris. På denne baggrund, vil Aftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå skarpe priser på de typisk an-vendte produkter, som ordregiver efterspørger samt muligheden for at gøre brug af leverandørens brede udvalg af forbrugsartikler i form af et bagkatalog. Det er afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at byde ind med kon-kurrencedygtige priser og et bredt sortiment.
Intern identifikator : 2023-0501981
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131110   Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj, 33131112   Dentalbørster, 33131114   Tandpolereværktøj, 33131131   Fingerbeskyttere til tandlægebrug, 33131141   Spejle til tandlægebrug, 33131151   Rodspidshakkere til tandlægebrug, 33131152   Tandrensningsinstrumenter, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33134000   Tilbehør til endodonti, 33135000   Ortodontisk udstyr, 33136000   Roterende og slibende instrument, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33138100   Tandproteser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vennelyst Boulevard 9    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering skal forekomme på denne adresse.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Høegh-Guldbergsgade 8,    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering skal forekomme på denne adresse.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation: Før tildeling af Kontrakten skal Kunden kræve, at Tilbudsgiveren som Kunden har til hensigt at tildele Kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Kunden kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Kunden kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Kunden kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Kunden allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Kunden beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland o Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Kunden vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af Serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular A – Konsortieerklæring.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”pris” er baseret på den ”samlet vægtet evalueringspris” jf. afsnit 4.2 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortimentsbredde
Beskrivelse : Ved evaluering af tilbudsgivers supplerende sortiment inden for hver produktkategori vurderes det i hvor høj grad sortimentsbredden opfylder ordregivers behov for et bredt sortiment. Læs mere under afsnit 4.2 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbudinden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem derer blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse forbeslutningen; 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgåeten kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter dendag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgåendeoffentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Universitet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Universitet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 5 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 200 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Nordenta A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Dansk Nordenta A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 939 114,48   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2023-0501981 - Dentale Forbrugsartikler - Dansk Nordenta A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jens August Aastrup Munch
E-mail : aumu@au.dk
Telefon : 20765769
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dansk Nordenta A/S
Registreringsnummer : 10416698
By : Hørning
Postnummer : 8362
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : pe@nordenta.dk
Telefon : 26880604
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 42d555f4-2b3e-4dbc-9f85-2fb005e261bc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/05/2024   11:15:43 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/05/2024   11:25:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 308263-2024
EUT-S-nummer : 100/2024
Offentliggørelsesdato : 24/05/2024

Send til en kollega

0.047