23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. røntgensystem til AUH samt service på udstyret.


Region Midtjylland

302544-2024 - Resultater
Danmark – Røntgenapparatur – Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. røntgensystem til AUH samt service på udstyret.
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. røntgensystem til AUH samt service på udstyret.
Beskrivelse : Region Midtjylland skal indkøbe 1 stk. røntgensystem til Hjertesygdomme, AUH samt service på udstyret. Udstyret skal erstatte et ældre Philips Allura Xper FD10 røntgensystem fra 2010. Røntgensystemet skal anvendes til undersøgelse og behandling af iskæmisk hjertesygdom, herunder KAG-undersøgelser og PCI-procedurer.
Identifikator for proceduren : bcba96fb-e0c5-480e-8d6d-8939792da3e7
Tidligere bekendtgørelse : 37a19cac-551f-456f-976e-0823154bfa74-01
Intern identifikator : 1-23-4-72-7-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. røntgensystem til AUH samt service på udstyret.
Beskrivelse : Region Midtjylland skal indkøbe 1 stk. røntgensystem til Hjertesygdomme, AUH samt service på udstyret. Udstyret skal erstatte et ældre Philips Allura Xper FD10 røntgensystem fra 2010. Røntgensystemet skal anvendes til undersøgelse og behandling af iskæmisk hjertesygdom, herunder KAG-undersøgelser og PCI-procedurer.
Intern identifikator : 1-23-4-72-7-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111700   Angiografirum
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner på service, uddannelse, reservedele- og komponentforsikring.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste pris.
Fast værdi (i alt) : 5.929955E6
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Midtjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 929 955,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : I forbindelse med indkøb af røntgensystem til Hjertesygdomme, AUH er der behov for følgende: • Fuld integration til 3. parts udstyr fra lejets touchpanel. Dette giver mulighed for betjening af fx PACS, EPJ, Boston IVUS, Abbott Optis, Coroventis mv. fra lejet i undersøgelsesrummet. Herved undgår man sterile afbrydelser, idet operatøren ikke behøver at gå i betjeningsrummet eller væk fra lejet, for at betjene 3. parts udstyr. Dette tilgodeser patienthensyn og patientsikkerheden. Hjertesygdomme benytter sig af meget forskelligt 3. parts udstyr, og den fulde integration giver desuden ressourcebesparelser, fremtidssikring og stor fleksibilitet. • Fuld integration af intravascular imaging og intracoronar physiology med mulighed for betjening af dette via faneblad på touchpanel til betjening af røntgensystemet. • Software til dynamisk roadmap, der kompenserer for hjertebevægelser og hjælper operatøren med fx at placere devices under PCI-procedurer. Denne software reducerer stråledosis til både patient og personale samt minimerer brug af kontrastmiddel. Der er desuden behov for automatisk visning af FFR- eller iFR-fysiologiske måledata, der co-registreret sammen med den anatomiske information fra det dynamiske coronary roadmap. En afsøgning af markedet har vist, at der kun findes én leverandør, som kan levere udstyr, der lever op til de ovenfor beskrevne krav: Philips Catalyst opgradering bestående af Philips Azurion 7 C12 inklusiv Hemosystem. Region Midtjylland har derfor til hensigt at tildele kontrakten til Philips Danmark A/S, Health Systems under henvisning til udbudslovens §80, stk. 3, nr. 2, hvorefter indkøbet kan foretages uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, idet udstyret udelukkende kan leveres af en bestemt aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Der vil desuden være en ressourcebesparelse i følgende: • Kort installationstid på grund af minimale bygningsmæssige ændringer, og dermed kort nedetid. Personalet vil få en flad indlæringskurve, da systemet er mage til naborummene. • Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer vil være væsentlig reduceret, da udstyret får samme placering som nuværende. Der er tale om genanvendelse af bærejern i loft, gulvplade, huller i gulv, kabelbakker og kabelføringsveje. Der vil være fuld genanvendelse af forsyningsmæssige elementer såsom køling, ventilation og el. • Der er tale om et bæredygtigt indkøb, da mange af delene af det gamle udstyr bliver genanvendt som refurbish.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Philips Danmark A/S, Health Systems
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Philips
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-7-24
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Midtjylland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Starup
Telefon : +45 30922405
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Philips Danmark A/S, Health Systems
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 43 25 30 18
Postadresse : Gammel Kongevej 60    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Haydar Arslan
Telefon : +45 28107087
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 625a0123-7cc6-4fba-898a-7d9f7f417195   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   10:29:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   10:38:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 302544-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.063