23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Transportable børneborde til OUH til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte


Region Syddanmark

302278-2024 - Resultater
Danmark – Kuvøser – Transportable børneborde til OUH til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte
OJ S 98/2024 22/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Transportable børneborde til OUH til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte
Beskrivelse : 22 stk. Akutborde med anvendelse til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte på OUH og Svendborg. Se også tidligere annoncering på EU. nr. 2023/S 242-758745
Identifikator for proceduren : 42201eb8-ddd4-4b67-8dd3-8b200b506e59
Tidligere bekendtgørelse : 9e60de5b-b29c-41f4-8378-c451113b0d0d-01
Intern identifikator : I-16469-2024 Børneborde til OUH
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33152000   Kuvøser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33192200   Borde til medicinsk brug
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : DK-Fyn
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Transportable børneborde til OUH til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte
Beskrivelse : 22 stk. Akutborde med anvendelse til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte på OUH og Svendborg. Se også tidligere annoncering på EU. nr. 2023/S 242-758745
Intern identifikator : I-16469-2024 Børneborde til OUH
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33152000   Kuvøser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33192200   Borde til medicinsk brug
Mængde : 22  
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : DK-Fyn
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 29/11/2024
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne (dansk)Efter at have udført markedsundersøgelse og afholdt leverandørdag den 31 januar, er det vurderet at kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag: manglende konkurrence af tekniske årsager. Se forklaring nedenfor EU-midler
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Efter at have udført markedsundersøgelse og afholdt leverandørdag den 31 januar, er det vurderet at kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag: manglende konkurrence af tekniske årsager. Se forklaring nedenfor
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6 / 6 (2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået. (3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i 4 / 4 standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 651 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Efter at have udført markedsundersøgelse og afholdt leverandørdag den 31 januar, er det vurderet at kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag: manglende konkurrence af tekniske årsager. Forklaring: Akutborde med anvendelse til avanceret behandling og genoplivning af nyfødte på regionens hospitaler, forefindes med muligheder for, men ikke udelukkende, CPAP, ventilation, SAT og EKG-måling, sug, temperaturmåling, vægt, varmeelement(er), mm. Der er dog kun én aktør der sammenlagt kan leverer en løsning med følgende funktionalitet: • Integreret 3-ledet EKG-måling, brug ved avanceret genoplivning samt til måling af hjerterytme ved formodning om bagvedliggende kardiovaskulære faktorer. • Integreret vægt, til vejning af nyfødte, der fjerner nødvendigheden af at flytte på barnet. • Integreret justerbar belysning, med kapacitet til at belyse hele bordet og fokuseret lys i arbejdsområdet (spotlys), der sikrer den nødvendige synlighed af barnet under indgreb. Hvilket er et ufravigeligt krav, i den måde som afdelingen tilrettelægger arbejdet på. • Placering af varmelampe uden for det område hvor personalet arbejder, hvilket muliggør optagelse af røntgen billeder uden risiko for at bordet skal flyttes. • Mulighed for behandling og monitorering af nyfødte under transport, dvs. med både batteriforsyning og mulighed for at tilkoble ilt/luft-bomber. Derfor ønsker afdelingen at indgå aftalen med firma GE på deres model Panda Warmere
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GE HealthCare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24003
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : I-16469
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 03/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffan Petersen
Telefon : +45 21157956
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : GE HealthCare
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : GE HealthCare
Afdeling : GE HealthCare
Postadresse : Park Allé 295    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Vilsbøl
Telefon : +4529643661
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d6daddb-108b-4ce1-8012-4c19a684367e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   05:26:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   06:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 302278-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.062