23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Køb af cobas 5800 system samt tilhørende forbrugsaftale


Region Syddanmark

300105-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Køb af cobas 5800 system samt tilhørende forbrugsaftale
OJ S 98/2024 22/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Køb af cobas 5800 system samt tilhørende forbrugsaftale
Beskrivelse : Køb af 5800 system samt forbrugsaftale på kit, kontroller, forbrugsvarer, plast og reagenser til brug på cobas 5800
Identifikator for proceduren : 87f367a1-11bc-480d-a4ae-0b26b7d762e3
Intern identifikator : 16538
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33696500   Laboratoriereagenser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : J.B. Winsløwsvej 4, indgang 211    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Køb af cobas 5800 system samt tilhørende forbrugsaftale
Beskrivelse : Køb af 5800 system samt forbrugsaftale på kit, kontroller, forbrugsvarer, plast og reagenser til brug på cobas 5800
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33696500   Laboratoriereagenser
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Årlig service 1. line support træning off-site for 5 medicoteknikere Flytning af cobas 5800 inkl. transport til nyt OUH
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : J.B. Winsløwsvej 4, indgang 211    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver gang med op til 12 måneder.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf: I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 12 750 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Region Syddanmark har til hensigt at indkøbe et stk. cobas 5800, idet der ønskes en løsning med fuldautomatisk walk-away udstyr, der kan afvikle: • HIV 1+2 RNA kvalitativ (konfirmatorisk HIV-test) • Kvantitativ HIV 1+2 RNA • Kvantitativ HCV RNA • Kvantitativ HBV DNA (svar på kvantitative virusanalyser skal kunne afgives i IU/ml eller kopier/ml) • individuel donation (ID)-NAT som omfatter screening for HIV 1+2, HCV og HBV (ved reaktiv ID-NAT, skal det umiddelbart fremgå, hvilke af de 3 virus, der blev detekteret) Udstyrsbehovet skal kunne omfattes af et instrument. Instrumentet skal kunne loades med (afproppede, centrifugerede) blodprøverør, forestå opdrypning, nukleinsyre opformering, mærkning med prober, aflæsning og tolkning. Færdige resultater skal kunne overføres direkte (evt. via middleware) til KIAs, blodbanks-IT, ProSang. Svartid fra loading af blodprøverør til at det første analysesvar foreligger må ikke overstige 3 timer. Walk-away tidsrum skal være minimum 4 timer. Alle analyser skal kunne afvikles på EDTA-plasma, og for HIV 1+2 kvalitativ tillige på dried blood spot. Det skal være muligt at afvikle in-house analyser på udstyret. Det skal være muligt at loade prøver og forbrugsvarer kontinuert (i drift) på udstyret. Region Syddanmark vurderer på denne baggrund at det udelukkende er Roche cobas 5800, som kan opfylde det ovenstående behov.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 12 750 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 16538
Titel : cobas 5800 inkl. 10 års forbrugsvarer kontrakt
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 20/05/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Kristensen
E-mail : jkri@rsyd.dk
Telefon : +45 23393590
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 28485085
Postadresse : Flaskehalsen 17, 4 sal    
By : København V
Postnummer : 1790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 36399898
Internetadresse : https://www.roche.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 556e7f1d-2cb7-4251-98c2-3fe7f3590203   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   11:13:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   12:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 300105-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.031