23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr


Region Syddanmark

293751-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratoriecentrifuger og tilbehør – Udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr
Beskrivelse : Profylaksebekendtgørelse vedr. indgåelse af kontrakt på udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr.
Identifikator for proceduren : 4d13ec09-0aca-4be0-ab5e-6cdbea0f1668
Intern identifikator : 16497
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42931100   Laboratoriecentrifuger og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33696100   Reagensmidler til blodtypebestemmelse, 33696500   Laboratoriereagenser, 38434520   Blodanalyseapparater, 38437000   Laboratoriepipetter og tilbehør
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr
Beskrivelse : Profylaksebekendtgørelse vedr. indgåelse af kontrakt på udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr.
Intern identifikator : 16497
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42931100   Laboratoriecentrifuger og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33696100   Reagensmidler til blodtypebestemmelse, 33696500   Laboratoriereagenser, 38434520   Blodanalyseapparater, 38437000   Laboratoriepipetter og tilbehør
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver gang med op til 12 måneder.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf: I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 800 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Region Syddanmark agter at indgå kontrakt med Labex omkring 8 centrifuger og 8 inkubatorer til supplering af Region Syddanmarks eksisterende løsning på området blodtypebestemmelse med følgende begrundelse: Der ønskes sammenhørende udstyr, søjleagglutinationskort, og testreagenser til blodtypeserologiske manuelle teknikker samt lav ionstyrke suspensionsmedie til testerytrocytter. Udstyret, der skal omfatte inkubatorer og centrifuger, skal kunne anvendes til manuelle blodtypeserologiske teknikker med følgende søjleagglutinationskort: Søjleagglutinationskort hver med 6 brønde og med følgende specifikationer: Kort med anti-IgG Kort med anti-IgG og anti-C3 Kort uden antiglobulin reagens (neutralkort) Kort til antiglobulintest (brønd med anti-IgG og brønd med anti-C3) Kort til udvidet antiglobulintest (brønd med anti-IgG, brønd med anti-IgA, brønd med anti-IgM, brønd med anti-C3b, brønd med anti-C3c) Testreagenser (antisera) skal kunne anvendes med ovenstående udstyr og søjleagglutinationskort ag anvendes til fænotypebestemmelse for A1, B, RhD, Dweak, C, c, Cw, Fya, Fyb, Jka, Jkb, K, k, Kpa, Kpb, Lea, Leb, Lua, Lub, M, N, S, s, P1, H. Lav ionstyrke suspensionsmedium skal kunne anvendes suspension og opbevaring af egenfremstillede testerytrocytter i Syddansk Transfusionsvæsen, således at testerytrocytterne i minimum 35 dage efter fremstilling kan anvendes til valide blodtypeserologiske metoder med følgende typer testerytrocytter: A- og B- erytrocytter (til revers AB0-typebestemmelse), erytrocytter til screentest (3 populationer), panelundersøgelse med erytrocytter i lav ionstyrke saltvand, med papainbehandlede erytrocytter, med trypsinbehandlede erytrocytter og med DTT-behandlede erytrocytter. De egenfremstillede testerytrocytter i lav ionstyrke suspensionsmedium skal kunne anvendes med det beskrevne udstyr, søjleagglutinationskort og testreagenser. Region Syddanmark vurderer derfor, at Labex er den eneste leverandør på markedet, som kan leverer disse produkter og ydelser.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : LABEX ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 800 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 16497
Titel : Udstyr og reagenser til manuelle blodtypeserologiske undersøgelser samt mærkater til bestrålede blodkomponenter og pipettespidser til automatiseret udstyr
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 15/05/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Kristensen
E-mail : jkri@rsyd.dk
Telefon : +45 23393590
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : LABEX ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 19947394
Postadresse : Gl Køge landevej 55    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pernilla Bergerud
Telefon : (+46)702943878
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8d85e56d-8cab-4118-9438-41b82a43f968   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   10:30:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   11:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 293751-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.049