23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

EU udbud, Dialyse, Dialysefiltre, kanyler m.m


Region Hovedstaden

290859-2024 - Resultater
Danmark – Forbrugsvarer til dialyse – EU udbud, Dialyse, Dialysefiltre, kanyler m.m
OJ S 95/2024 16/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU udbud, Dialyse, Dialysefiltre, kanyler m.m
Beskrivelse : Region Hovedstaden Genudbyder forbrugsvarer til Hæmodialysebehandling. Udbuddet består af 14 delaftaler og omfatter bl.a. Fistelkanyler, dialysefiltre, lukkevæske med citrat, proceduresæt til dialyse, dialysekatetre til langtidsanvendelse og central A koncentrat. Samlet maksimum værdi for udbuddet er: kr. 60.232.500,- ex moms.
Identifikator for proceduren : d5fef343-a968-4cb3-aba6-33e6ff77f552
Tidligere bekendtgørelse : bb4e4226-5d1b-426b-b174-bb4ddad871e5-01
Intern identifikator : 22070833
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. udbudsloven §§ 56-57
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 155 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 60 232 500,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : NEJ
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Spidse arteriekanyler
Beskrivelse : Spidse arteriekanyler til anlæggelse i patientens AV fistel, til brug for hæmodialysebehandling.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 820 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 730 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Stumpe arteriekanyler
Beskrivelse : Stumpe arteriekanyler til anvendelse i AV fistel, til brug for hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 180 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 770 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Nålekateter arterie uden sikkerhed
Beskrivelse : Nålekateter til anlæggelse i patientens AV fistel, til brug for hæmodialysebehandling. Version uden sikkerhed på denne delaftale.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 75 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 112 500,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Nålekateter arterie med sikkerhed
Beskrivelse : Nålekateter til anlæggelse i patientens AV fistel, til brug for hæmodialysebehandling. Version MED sikkerhed på denne delaftale.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 220 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 330 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Lukkevæske med citrat
Beskrivelse : Lukkevæske med citrat til dialyse cvk
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 620 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 930 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Filter
Beskrivelse : Filter til Hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 250 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Filter uden Polysulfon
Beskrivelse : Filter uden Polysulfon til Hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 7
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 340 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 510 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0008
Titel : Filter til mellemstore molekyler
Beskrivelse : Filter til mellemstore molekyler til Hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 950 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0009
Titel : 120ml skål med Nonwoven kugler
Beskrivelse : Proceduresæt til brug ved hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 9
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 240 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 360 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0010
Titel : Start og stop sæt med NaCl
Beskrivelse : Proceduresæt til brug ved start og afslutning af hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 10
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 580 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 870 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0011
Titel : Dialyse fistel sæt
Beskrivelse : Proceduresæt til brug ved hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 11
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 150 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0012
Titel : Dialysekateter forbindingssikiftesæt
Beskrivelse : Forbindingsskiftesæt til CVK
Intern identifikator : 12
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 480 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 720 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0013
Titel : Dialysekateter langtidsanlæggelse
Beskrivelse : Dialysekateter langtidsanlæggelse til brug for hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 13
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.2
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 750 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0014
Titel : A-koncentrat til central anlæg
Beskrivelse : Levering af central A koncentrat til hæmodialysebehandling
Intern identifikator : 14
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33141324   Dialysekanyler, 33181200   Dialysefiltre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen optioner ud over forlængelse af kontrakten
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se punkt 2.1.1
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan maksimalt forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 47 538 549,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 40 155 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 47 880 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 730 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 110 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordic Medcom dk
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 110 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009572-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 770 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 110 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordic Medcom dk
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 110 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009572-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 112 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 24 400,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordic Medcom dk
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 1 110 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009572
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen : 200 600,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 200 600,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009569-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 930 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 290 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Spirel AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 290 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009568
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 30 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 20 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Fresenius Medical Care Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 8
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Værdien af resultatet : 20 200 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009575
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 3 510 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Baxter A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 7
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Værdien af resultatet : 2 600 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009574-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0008
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 950 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Baxter A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 7
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Værdien af resultatet : 2 600 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009574-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0009
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 360 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 145 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AST Medical AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Værdien af resultatet : 145 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009571-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0010
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 870 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : H. Dam Kærgaard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 6
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0010
Værdien af resultatet : 5 200 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009573-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0011
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 3 150 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 900 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : H. Dam Kærgaard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 6
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0011
Værdien af resultatet : 5 200 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009573-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0012
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 720 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 350 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AST Medical AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0012
Værdien af resultatet : 350 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009571-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0013
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Becton Dickinson Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0013
Værdien af resultatet : 2 100 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009570
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0014
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 6 150 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0014
Værdien af resultatet : 6 150 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009569-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lene Rosenlund
Telefon : +45 29772203
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxxx
By : xxxx
Postnummer : 1234
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.dk
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Registreringsnummer : 20343249
Postadresse : Dirch Passers Allé 27, 3. sal    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Neumann
Telefon : 33313141
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004 LOT-0014
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Spirel AB
Registreringsnummer : 556876-6017
Postadresse : Fersensväg 3    
By : Malmö
Postnummer : 21142
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Hallands län   ( SE231 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Peter Cnattingius
Telefon : +4670214
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Becton Dickinson Denmark A/S
Registreringsnummer : 71302814
Postadresse : Lyskær 3E, 1. sal    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Ulrich Errebo
Telefon : 4011565
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0013
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : AST Medical AB
Registreringsnummer : 556903-3763
Postadresse : Backa Bergögata 5    
By : Hisings Backa
Postnummer : 42246
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Hallands län   ( SE231 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Alexander Rawsthorne
Telefon : +46707734696
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0009 LOT-0012
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Nordic Medcom dk
Registreringsnummer : 37002798
Postadresse : Bizonvej 12    
By : Galten
Postnummer : 8464
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jim Long
Telefon : 41682244
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : H. Dam Kærgaard A/S
Registreringsnummer : 77434712
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erik Riis-Krogh
Telefon : 44952515
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0010 LOT-0011
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Baxter A/S
Registreringsnummer : 72246012
Postadresse : Tobaksvejen 23A    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Joakim Bach-Harsmann
Telefon : 40100606
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0007 LOT-0008
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Fresenius Medical Care Danmark A/S
Registreringsnummer : 20247371
Postadresse : Oldenburg Alle 1    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Janne Munk
Telefon : 23237628
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0006
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8035073d-1204-46f9-9557-93b038c344de   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/05/2024   12:23:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/05/2024   14:00:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 290859-2024
EUT-S-nummer : 95/2024
Offentliggørelsesdato : 16/05/2024

Send til en kollega

0.109