23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Udstyr til Autoimmune analyser


Region Midtjylland

275025-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Medicinsk udstyr – Udstyr til Autoimmune analyser
OJ S 91/2024 10/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udstyr til Autoimmune analyser
Beskrivelse : To separate fuldautomatiserede walk-away udstyr til henholdsvis ELISA og Immunfluorescens (IFA).
Identifikator for proceduren : f765d5a1-3f05-4e57-945b-84d583da09ce
Intern identifikator : 37889
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udstyr til Autoimmune analyser
Beskrivelse : To separate fuldautomatiserede walk-away udstyr til henholdsvis ELISA og Immunfluorescens (IFA).
Intern identifikator : 37889
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet udstyret kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Der findes ikke andre leverandører, som tilbyde udstyr til automatisering af PLA2R IFA analyse inkl. automatisk billedoptagelse og hvor produkterne er CE-IVDR godkendt i overensstemmelse med Direktivet om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (98/79/EC) eller Forordningen om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (2017/746/EU) eller Direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF) eller Forordningen om medicinsk udstyr (2017/745/EU), hvad end der er relevant for det enkelte produkt, jf. produktets erklærede formål. Regionen har foretaget en markedsundersøgelse og vurderet at der ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning på markedet.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 31889
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 31889
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 07/05/2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla de Gier
Telefon : +45 61126240
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Postadresse : Seekamp 31    
By : Lübeck
Postnummer : 23560
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Lübeck, Kreisfreie Stadt   ( DEF03 )
Land : Tyskland
Telefon : +46 706 723070
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a520b7ff-3454-40f6-825e-8bf1f011a461   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   12:18:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   12:18:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 275025-2024
EUT-S-nummer : 91/2024
Offentliggørelsesdato : 10/05/2024

Send til en kollega

0.047