23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)


Region Hovedstaden

268347-2024 - Resultater
Danmark – Apparatur til nyredialyse – Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
OJ S 89/2024 07/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
Beskrivelse : Levering, montering og idriftsættelse af vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) & fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
Identifikator for proceduren : 9de480af-60d3-49cf-8d52-fe6544b3e881
Tidligere bekendtgørelse : fecbbdf8-171c-4b95-8b23-d361193945ce-01
Intern identifikator : 23042896
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025 Afdeling for Nyresygdomme
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : Købehavn NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inge Lehmanns Vej 5 og 7    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet 8601 (stor afsnit) & 2133 (lille afsnit) forventes udskiftet 2028 Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 137 520 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 137 520 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Del 1 vedr. vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer
Beskrivelse : Delaftale 1 vedr. Levering, montering og idriftsættelse af vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer
Intern identifikator : 23042896_E02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: Serviceoption Reservedelsoptioner Uddannelsesoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Esther Møllers Vej 5 & 7, 2400 København Ø    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 55 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 66 720 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Den samlede økonomiske konsekvens 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Del 2 vedr. fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer
Beskrivelse : Delaftale 2 vedr. Levering, montering og idriftsættelse af fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer.
Intern identifikator : 23042896_E01
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: -Serviceoption -Forbrugsvareoption -Reservedelsoptioner -Uddannelsesoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inge Lehmanns Vej 5 & 7    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 59 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 70 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Den samlede økonomiske konsekvens 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet 50%
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 114 600 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 137 520 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 114 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 66 720 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 55 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Baxter A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 357293
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 23042896_E02
Titel : Levering, montering og idriftsættelse af vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 70 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 59 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 357293
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 23042896_E01
Titel : Levering, montering og idriftsættelse af fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 19552101
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 21 37 24 11
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : micro
Registreringsnummer : 20343249
Postadresse : Dirch Passers Allé 27, 3.sal    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Neumann
Telefon : +45 33313141
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Baxter A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 72246012
Postadresse : Tobaksvejen 23A    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Fobian
Telefon : +45 2078 0084
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5006e532-eaba-431f-9717-834773cc02df   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/05/2024   17:57:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/05/2024   06:29:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 268347-2024
EUT-S-nummer : 89/2024
Offentliggørelsesdato : 07/05/2024

Send til en kollega

0.047