23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af hæmodialyseapparatur til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

260988-2024 - Resultater
Danmark – Hæmodialyseudstyr – Udbud af hæmodialyseapparatur til Region Hovedstaden
OJ S 86/2024 02/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af hæmodialyseapparatur til Region Hovedstaden
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af centerdialysemaskiner samt selvbetjenings- og hjemmedialysemaskiner til Region Hovedstaden med tilhørende proprietære forbrugsvarer, samt service og uddannelse.
Identifikator for proceduren : 4b596e3c-1e88-4f86-968d-bb32976969ac
Tidligere bekendtgørelse : 5ffc36d7-c065-44f8-b66d-8237b08780fc-01
Intern identifikator : 23049838
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 72253200   Systemsupport, 79632000   Uddannelse af personale, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse, 85141211   Dialysebehandling i hjemmet
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Udstyr og varer leveres på Region Hovedstadens matrikler samt i private hjem for hjemmehæmodialysebehandling.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 181 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 271 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt at annullere udbuddet af hæmodialyseapparatur til Region Hovedstaden. Annullationen skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialets kravspecifikation. Indkøbet forventes at blive genudbudt hurtigst muligt i forlængelse af Ordregivers gennemgang og tilretning af materialet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Centerhæmodialyse
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af centerdialysemaskiner med tilhørende proprietære forbrugsvarer samt service og uddannelse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 72253200   Systemsupport, 79632000   Uddannelse af personale, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er optioner på service samt uddannelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Hovedstadens matrikler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 124 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 186 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudt pris samt forbrugsomkostninger for vand og el.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : IT
Beskrivelse : IT
Vægtning (procentdel, præcis) : 7.5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed og service
Beskrivelse : Bæredygtighed og service
Vægtning (procentdel, præcis) : 7.5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Limited care, self care og hjemmehæmodialyse
Beskrivelse : Limited care, self care og hjemmehæmodialyse til Region Hovedstaden med tilhørende proprietære forbrugsvarer, samt service og uddannelse.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 72253200   Systemsupport, 79632000   Uddannelse af personale, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse, 85141211   Dialysebehandling i hjemmet
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er option på service og uddannelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Hovedstadens matrikler samt patienthjem.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 57 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 85 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudt pris samt forbrugsomkostninger for vand og el for tilbudt udstyr.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : IT
Beskrivelse : IT
Vægtning (procentdel, præcis) : 7.5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed og service
Beskrivelse : Bæredygtighed og service
Vægtning (procentdel, præcis) : 7.5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
By : xx
Postnummer : 1234
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a5df0176-018e-4422-a9c4-0ecbd88863e4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/04/2024   23:22:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/04/2024   11:59:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 260988-2024
EUT-S-nummer : 86/2024
Offentliggørelsesdato : 02/05/2024

Send til en kollega

0.046