23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)


Region Midtjylland

250473-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi – Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
OJ S 83/2024 26/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
Beskrivelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen.
Identifikator for proceduren : e6df7c65-f6ee-4a60-926a-26c2798f0c73
Intern identifikator : 1-23-4-72-15-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33150000   Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af software til behandlingsplanlægning af protonterapi (LET)
Beskrivelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33150000   Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard 99    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : "Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk. Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Region Midtjylland, skal indkøbe software (TPS) til behandlingsplanlægning af protonterapi, en særlig avanceret form for stråleterapi til kræftpatienter. Softwaren skal supplere og indgå i den nuværende digitale og udstyrsmæssige infrastruktur på DCPT. DCPT har Aria, Eclipse og ProBeam fra Varian, Siemens Healthineers, som hhv. Oncology Information System (OIS), primære TPS og protonbehandlingssystem. Det er et ufravigeligt krav, at den supplerende software er godkendt til klinisk brug, og at softwaren er i klinisk brug på protonterapiklinikker med samme OIS og protonbehandlingssystem. Baggrunden for indkøbet er et klinisk behov for at optimere Linear Energy Transfer (LET) sammen med robusthedsoptimeringen af dosisfordelingen. Det er således et ufravigeligt krav, at softwaren skal kunne LET-optimere dosisfordelingen som en integreret og samtidig del af robust optimering. Som minimum skal optimeringen tage hensyn til begrænsning af LET, som dosisvægtet middelværdi, i områder med dosis over en given størrelse. LET-begrænsningen skal indgå i robusthedsoptimeringen sammen med og i kombinationer med geometriske og rækkeviddemæssige usikkerheder for samtidigt at sikre behandlingsrobusthed. Da det udelukkende er RayStation fra RaySearch, som lever op til disse ufravigelige krav, agter ordregiver at tildele kontrakten til RaySearch, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan opfyldes af én bestemt økonomisk aktør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1-23-4-72-15-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-15-24
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Peters
Telefon : +45 24858293
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 556322-6157
Postadresse : P.O. Box 45169    
By : Stockholm
Postnummer : 10430
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Laura Antonovic
Telefon : +46 8 510 530 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : eca69f69-3558-440f-b46d-6c235ef74149   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/04/2024   08:37:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/04/2024   09:00:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 250473-2024
EUT-S-nummer : 83/2024
Offentliggørelsesdato : 26/04/2024

Send til en kollega

0.064