23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital


Region Nordjylland

246045-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Medicinsk udstyr – POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital
OJ S 82/2024 25/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital
Beskrivelse : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital.
Identifikator for proceduren : dd3c07bd-6749-423c-9993-4e20cc810da2
Intern identifikator : POCT-apparatur
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Aalborg Universitetshospital
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital
Beskrivelse : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital.
Intern identifikator : POCT-apparatur
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Aalborg Universitetshospital
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Nordjylland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Nordjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen : Region Nordjylland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Nordjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Performance parametre vedr. analysepræcision og akkuratesse er klinisk betydende for anvendelse af POCT-udstyr til bestemmelse af blodglukose som led i patientdiagnostik og -monitorering. Baseret på data for biologisk variation i EFLM-databasen1, så er den intraindividuelle variation (CV_W) for glukose på 5%. Minimale krav til præcision baseret på intraindividuel variation vil således være: 0,75 * CV_W = 3,75% ~4% Vi ønsker, at udstyret performer med en CV% på maksimalt 4% og dette i hele måleområdet, således også for resultater under anvendt øvre referencegrænse (< 7,8 mmol/L). Dette er afgørende som led i patientdiagnostik og -monitorering af potentielt livstruende hypoglykæmi, og for udstyrets anvendelse i alle patientgrupper, herunder også børn. Hvad angår krav til akkuratesse, så ønsker vi, at udstyret opfylder de internationalt fastlagte krav ved medicinsk brug2, således en maksimal bias på ± 0,83 mmol/L i niveau <5.55 mmol/L og ±15% i niveau >5.55 mmol/L). Der foreligger en SKUP-evaluering af Cobas Pulse (Roche Diagnostics) udført i perioden april til juni 2023, hvor udstyrets performance (CV%) er vurderet ved betjening af laboratorieansat hospitalspersonale og decentralt personale i almen praksis. Herved findes CV% fra 2,0-4,0% for niveauerne af blodglukose på < 7 mmol/L, 7-10 mmol/L og > 10 mmol/L og bias inden for de fastlagte krav i hele måleområdet. Det er et krav for udstyrets anvendelse på hospitalsniveau, at der på udstyret skal være fuld sporbarhed på lotnumre, kontroller og brugere. Der er tale om et meget stort antal brugere og udstyrene skal være identiske på tværs af afdelinger af hensyn til betjeningssikkerhed og dermed patientsikkerhed og effektivitet. Udstyret skal kunne kobles op på middleware og skal af hensyn til fleksibilitet og effektiv udnyttelse kunne kommunikere og opdatere via wi-fi, dvs. ved en trådløs kommunikation, der ikke kræver etablering af netstik. Der skal være mulighed for automatisk QC-spærring og brugerstyring. Vi finder ikke SKUP-evaluering for andre udstyr end Cobas Pulse (Roche Diagnostics), der lever op til ovenstående kvalitets- og udstyrskrav.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : POCT-apparatur til måling af blodglukose på Aalborg Universitetshospital
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Nordjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Buus-Andersen
E-mail : mbu@rn.dk
Telefon : +45 21596653
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Registreringsnummer : 28 48 50 85
Postadresse : Flaskehalsen 17, 4 sal    
By : København V
Postnummer : 1790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 36 39 99 99
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1c17aa52-5545-4f05-81cd-316e81033805   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/04/2024   11:17:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/04/2024   12:00:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 246045-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.031