23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig


Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

238152-2024 - Resultater
Danmark – Kørestole – EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig
OJ S 79/2024 22/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig
Beskrivelse : Udbud vedrører levering af Kørestole til Center for Hjælpemidler & Velfærdsteknologi bestående af Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner. 
Identifikator for proceduren : f20829c3-27b4-4949-b74b-abd73a7acaca
Tidligere bekendtgørelse : 00207097-2024
Intern identifikator : 200809
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193120   Kørestole
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver er gennem indkomne spørgsmål blev opmærksom på et krav, der ikke kan imødekommes fra markedet og som følge heraf skal ændres. Der er tale om et grundlæggende element, som ikke kan tilrettes indenfor udbudslovens rammer, hvorfor udbuddet annulleres og genudbydes med ændret krav.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig
Beskrivelse : Udbud vedrører levering af Kørestole til Center for Hjælpemidler & Velfærdsteknologi bestående af Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner. 
Intern identifikator : 200809
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193120   Kørestole
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33193220   Dele og tilbehør til kørestole, 33196200   Hjælpemidler til handicappede
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Aftaleperioden er på 42 måneder (3,5 år)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S
Registreringsnummer : 35433589
Postadresse : Fåborgvej 15 A    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hanne Krogsgaard Hansen
Telefon : +45 99821900
Internetadresse : https://cfv-nord.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ae4188c5-22ce-4804-9e36-c8c1ccd6ffc9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/04/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 238152-2024
EUT-S-nummer : 79/2024
Offentliggørelsesdato : 22/04/2024

Send til en kollega

0.049