23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi


Region Hovedstaden

228869-2024 - Resultater
Danmark – Udstyr til operationsstuer – Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi
OJ S 77/2024 18/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi
Identifikator for proceduren : f140de43-e85c-4c37-b433-a499d84f2885
Tidligere bekendtgørelse : 772fca4f-9296-44f5-8e36-c17c2a044431-01
Intern identifikator : 23074947
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Yderligere oplysninger : Afdelingen for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, Nordfløjen
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi til afdelingen Hjerne- og Nervekirurgi
Intern identifikator : 23074947
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på komplet mikroskop-leverancer Option på forbrugsvare Option på Service Option på reservedele
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Yderligere oplysninger : Afdelingen for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, Nordfløjen
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 200 204,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carl ZEISS A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 356039
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 200 204,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23074947_E01
Titel : Ordregiver har indgået kontrakt med Carl Zeiss vedr. Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk operationsmikroskop dedikeret til neurokirurgi med fokus på skallebasiskirurgi.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 03/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kebomed A/S
Tilbud :
Officielt navn : Mitaka Europe GmbH
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 5 200 204,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 589 568,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 0000000
By : Hillerød
Land : Danmark
E-mail : xxx@regionh.dk
Telefon : +45 21 37 24 11
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Carl ZEISS A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : DK84786217
Postadresse : Bregnerødvej 133A    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Thule
Telefon : 20802079
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kebomed A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 28490704
Postadresse : Formervangen 5    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Christensen
E-mail : chch@kebomed.dk
Telefon : +4536398080
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mitaka Europe GmbH
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : DE 815444532
Postadresse : Kurfürstendamm 194    
By : Berlin
Postnummer : 10707
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Berlin   ( DE300 )
Land : Tyskland
Kontaktpunkt : Tayfun Sen
Telefon : +49 0171 9249681
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7314e78c-cec7-4b57-b921-ce2396421dfa   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/04/2024   08:19:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/04/2024   10:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 228869-2024
EUT-S-nummer : 77/2024
Offentliggørelsesdato : 18/04/2024

Send til en kollega

0.08