23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital


Region Syddanmark

220487-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Medicinsk udstyr – Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital
OJ S 74/2024 15/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital
Beskrivelse : Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital
Identifikator for proceduren : faf6720f-a547-4311-ad3e-6755f9e1de8e
Intern identifikator : 16588
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital
Beskrivelse : Blodbestrålere til KIA, OUH, Odense Universitetshospital
Intern identifikator : 16588
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf: Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren. VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Region Syddanmark har til hensigt at tildele kontrakt på to stk. blodbestrålere "Radsource blodbestråler, 6 L" til Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH, Odense Universitetshospital til Labex of Scandinavia idet der er manglende konkurrence grundet teknisk beskaffenhed. Pladsforholdene på brugsstedet tillader ikke apparatur med et foot print større end omtrentligt 8000 cm2. Udstyret skal kunne klare samtidig bestråling af 6 x 600 ml volumen. Kontrakten kan af tekniske grunde derfor kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. UB art 31 stk. 2 litra b. I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : LABEX ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 16588
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 500 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 16588
Titel : Blodbestrålingsanlæg til OUH, Klinisk Immunologisk Afdeling
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/04/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Iversen
Telefon : +45 99440374
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : LABEX ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 19947394
By : Valby
Land : Danmark
E-mail : labex@labex.com
Telefon : 45661300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 13a39bb9-0773-48d3-bf1f-c4ec6b3524da   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/04/2024   06:57:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/04/2024   08:13:08 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 220487-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.093