23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Pulsed Field Ablation


Region Hovedstaden

178510-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Udstyr til hjerte-karundersøgelser – Pulsed Field Ablation
OJ S 60/2024 25/03/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Pulsed Field Ablation
Beskrivelse : Der indgås kontrakt på 600 PFA procedure.
Identifikator for proceduren : feeede8b-bd7d-4e19-a61c-e4f04ba62178
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33123000   Udstyr til hjerte-karundersøgelser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kardiologisk afdeling på Rigshospitalet
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gentofte Hospitalsvej 1    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Pulse Field Ablation
Beskrivelse : Levering af produkter til 600 PFA procedurer
Intern identifikator : 24020014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33123000   Udstyr til hjerte-karundersøgelser
Mængde : 600  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kardiologisk afdeling på Rigshospitalet
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gentofte Hospitalsvej 1    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage under stand still: Kontrakten kan ikke indgås før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage efter indgået kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 13 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : De kardiologiske afdelinger på Rigshospitalet og Gentofte Hospital i Region Hovedstaden, har behov for at kunne ablatere patienter med atrieflimren med energiformen PFA. Alene Boston Scientific tilbyder de produkter til PFA ablation, der opfylder de kardiologiske afdelingers behov. Indenfor behandling af atrieflimren er der en markant teknologiforbedring undervejs. Heriblandt er PFA, som er en hurtig, effektiv og sikker behandling af først gangs ablation af atrieflimren. Det nye revolutionerende i denne teknologi er at den benytter sig af højspændings energi (PFA), der modsat de termale ablationsteknologier (RFA og cryo) med større effektivitet, kan ramme de rigtige steder i hjertemusklen uden at skade omkringliggende strukturer med risiko til følge. Den leveres samtidig via et speciel kateter-design som muliggør en hurtigere behandling. Ordregiver finder derfor, at de kliniske hensyn er så tungtvejende, at vi ikke kan løse opgaven anderledes.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Boston Scientific Nordic AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : BSCOFF260
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 13 500 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 24020014
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Boston Scientific Nordic AB
Registreringsnummer : 43649248
Postadresse : Järnvägsgatan 45,   Box 222 20  
By : Helsingborg
Postnummer : 252 24
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Skåne län   ( SE224 )
Land : Sverige
Telefon : +46 42 256900
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Region Hovedstaden
Telefon : 20449724
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 63040af4-9896-45a2-a3b8-6143d2c79395   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/03/2024   06:44:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 178510-2024
EUT-S-nummer : 60/2024
Offentliggørelsesdato : 25/03/2024

Send til en kollega

0.048