23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Opgradering af MR scanner


Region Nordjylland

163038-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – MR-skanner – Opgradering af MR scanner
OJ S 56/2024 19/03/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Opgradering af MR scanner
Beskrivelse : Region Nordjylland agter at indkøbe opgradering af MR scanner på Billeddiagnostisk afd. i Aalborg.
Identifikator for proceduren : 3225fc21-ba3f-40ba-beac-d151baa36230
Intern identifikator : RNA24101SKP
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
2.1.2.
Udførelsessted
By : Aalborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Opgradering af MR scanner
Beskrivelse : Region Nordjylland agter at indkøbe opgradering af MR scanner på Billeddiagnostisk afd. i Aalborg.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33111610   MR-skanner
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aalborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Nordjylland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Nordjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen : Region Nordjylland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Nordjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 800 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Region Nordjylland agter at indkøbe en MR skanner som opgradering/erstatning for en eksisterende. Da den eksisterende MR skanner blev installeret, blev den firet ned igennem taget for at komme ind i rummet. I mellemtiden er der blevet bygget til ovenpå, som nu hindrer at en eksisterende- eller kommende magnet vil kunne transporteres ind/ud af rummet. En total udskiftning af skanneren vil fordre dette, og dermed kræve større bygningsmæssige- samt omkostningstunge nedbrydning/ombygninger, hvorimod en opgradering fra eksisterende leverandør kan klares uden at magneten forlader rummet. Her vil man kunne genanvende hovedmagneten, uden ændringer af bygningen, da øvrige dele kan transporteres ud og ind af eksisterende døre og adgangsveje. Genanvendelsen af magneten taler endvidere ind i bæredygtigheden. At der ikke er behov for bygningsmæssige ændringer reducerer også nedetiden i forbindelse med opgraderingen betragteligt, hvilket er med til at sikre den nødvendige patient behandling i regionen.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GE HealthCare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : OPP-2009853205
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 800 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : OPP-2009853205
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 15/03/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Nordjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sanne Kjær Pilgaard
E-mail : s.pilgaard@rn.dk
Telefon : +45 21592331
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GE HealthCare Danmark A/S
Registreringsnummer : 26527791
Postadresse : Park Allé 295    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 43295400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2f688ad7-fbd0-44bf-9252-06a4b7bb636b   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/03/2024   13:10:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 18/03/2024   14:00:49 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 163038-2024
EUT-S-nummer : 56/2024
Offentliggørelsesdato : 19/03/2024

Send til en kollega

0.041